iDnes.cz: Spořicí účty nevynášejí. Pět tipů, jak investovat peníze

V životě vždy nejde všechno tak, jak si naplánujete. Vyplatí se proto část svého příjmu odkládat na horší časy a peníze zhodnocovat. Mnozí však tápou v tom, kam volné prostředky směřovat. Jaké máte možnosti, radí finanční poradce ze společnosti Partners Vladimír Weiss.

Podstatou finančního plánování každé domácnosti by měla být tvorba rezerv na očekávané i neočekávané výdaje. Než se rozhodnete, kam své peníze pošlete, odpovězte si na tři důležité otázky:

Proč chci rezervy vytvářet? Možností je mnoho, stanovte si proto svůj cíl. Může jím být například rodinná dovolená, splacení hypotéky, neočekávané výdaje nebo studium dětí.

Jak dlouho budu peníze odkládat? Ke stanovení cíle neodmyslitelně patří časový horizont.

Jaký je můj rizikový profil? Zvažte, zda je pro vás důležitá garance nezáporného zhodnocení, nebo jste schopni zvládnout i mírný pokles v intervalu několika procentních bodů.

Investiční trojúhelník

Při rozhodování kam s penězi berte v potaz tzv. investiční trojúhelník, jehož vrcholy jsou výnos, riziko a likvidita.

  • Výnos vypovídá o tom, o kolik se naše prostředky zhodnotily. Platí, že výnos je zpravidla úměrný riziku: čím vyšší výnos, tím vyšší riziko.
  • Riziko představuje potenciální problém či neúspěch. Čím vyšší je riziko, tím je pravděpodobnější, že se rezervy nemusí vyvíjet tak, jak potřebujete.
  • Likvidita je schopnost přeměnit naspořené prostředky zpět na peníze, které máte k dispozici.

TIP: Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je třeba ochránit odložené prostředky před inflací.

Pět tipů, kam investovat

V současnosti jsou rekordně nízké sazby, proto nikoho nepřekvapuje, že produkty jako běžný účet, spořicí účet či termínovaný vklad nenabízejí téměř žádný potenciál výnosů. Přečtěte si pět tipů, kam můžete umístit své volné zdroje. Každý má svá pro a proti. Záleží na tom, k čemu budete peníze potřebovat, kolik můžete vkládat a na jak dlouho můžete uvolněné prostředky postrádat. A také jaké riziko jste ochotni k dosažení svého cíle podstoupit.

Stavební spoření: Klasika s nejistou budoucností

Stavební spoření stále patří mezi relativně výnosné nástroje. Jeho výhodou je státní podpora, která je vykoupena šestiletou vázací lhůtou – jde tak o střednědobý horizont spoření.

Ale stavební spoření už není to, co bývalo. Nejvyšší roční podpora státu se propadla z původních 4 500 na 2 000 korun. Spořitelny se navíc nechovají vždy přátelsky, dochází například ke snižování úrokové sazby z vkladů na starých smlouvách. Nad produkty se dnes vznáší politické riziko.

Doplňkové penzijní spoření: Volba většího rizika nevadí

Smyslem doplňkového penzijního spoření je vytvoření rezervy na stáří. Je nástupcem populárního penzijního připojištění, které garantovalo nezáporný výnos, což ve světě financí znamená, že většinou nevyděláte nic navíc. Penzijní fondy proto musely zhodnocovat peníze svých klientů konzervativně, a tato strategie tudíž nebyla pro horizont 20 nebo 30 let smysluplná.

V případě současného doplňkového penzijního spoření si každý může vybrat strategii, která mu vyhovuje. Volba dynamické strategie může za 30 let znamenat roční výnos 4 až 5 procent. Riziko kolísání hodnoty portfolia nemusí být v dlouhém časovém horizontu na škodu.

Penzijní spoření je navíc dotováno státem. Každý má nárok na měsíční podporu až 230 korun a roční daňovou úlevu až 1 800 korun. Stát reguluje i poplatky, proto jde o nízkonákladový nástroj. Nevýhodou je nízká likvidita, současná legislativa umožňuje využít naspořené peníze až po dosažení důchodového věku.

Podílové fondy: Na nákup stačí stokoruny

Podílové fondy patří mezi moderní a stále oblíbenější investice. Jejich výhodou je transparentnost, variabilita a poměrně vysoká likvidita, protože investiční společnost musí do 15 pracovních dnů převést prostředky z podílového fondu na běžný účet klienta.

Zatímco pořízení jednoho dluhopisu či jedné akcie může být kapitálově náročné, v případě fondů lze nakupovat už od pár stokorun. Finanční svět je však plný poplatků. Podobně je tomu i v případě podílových fondů. Nejčastěji se hradí vstupní poplatek (0 až 5 procent z investované částky) a tzv. poplatek za správu (0,5 až 2,5 procenta ročně z objemu majetku). Díky přísné legislativě se ovšem nemusíte obávat, že by mohl být podílový fond vytunelován nebo že by zkrachoval.

Oproti nákupu cenných papírů napřímo mají podílové fondy ještě jednu významnou výhodu, a tou je diverzifikace. Znamená to „nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku“. Nesázíte tak jen na jednu nebo několik firem, naopak rozkládáte své volné prostředky mezi stovky příležitostí. V ideálním případě by mělo být vaše portfolio složeno z několika fondů tak, aby to odpovídalo vašemu investičnímu horizontu a rizikovému profilu. Portfolio z podílových fondů můžete poskládat i tak, abyste mohli tvořit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé rezervy.

Doporučený minimální investiční horizont

Akcie

Dluhopisy

Peněžní trh

sedm let a více

tři roky a více

jeden rok

Pozor: Jediný fond klienta zaměřený na rozvíjející se trhy, který má sice ve svém portfoliu 100 titulů z Číny, Indie, Brazílie a Ruska, nemá se správnou diverzifikací nic společného!

Často lze slyšet, že podílové fondy jsou nebezpečné. Tím je myšleno, že hodnota podílových listů může v čase kolísat pozitivním i negativním směrem. Kolísání kapitálových trhů, a tím pádem i kolísání ceny fondů je naprosto běžné. Některé fondy kolísají minimálně, například dluhopisové fondy (s výjimkou těch řeckých), a některé více, typické jsou akciové fondy. Nicméně cenné papíry mají jednu pozitivní zvláštnost. Krátkodobě kolísají, ale v dlouhodobém horizontu hodnota cenných papírů roste. O to více je důležité stanovit si investiční horizont, svůj rizikový profil a nastavit investiční portfolio. V takovém případě lze v dlouhodobém měřítku očekávat průměrný roční výnos okolo pěti procent.

Nemovitost: Sázka na jistotu se může občas prodražit

Nejen v Česku, ale po celém světě jsou nemovitosti považovány za konzervativní typ investice. Mnozí uvažují takto: „Ceny nemovitostí přece rostou, nebo si alespoň drží svoji hodnotu“. To obvykle platí, ale v posledních letech jsme byli svědky toho, že i ceny nemovitostí mohou významně kolísat.

Pokud koupíte nemovitost a bydlíte v ní, pak je otázka, jestli ji lze vůbec považovat za investici. Spíše ne. O investici jde tehdy, když nemovitost koupíte a pronajmete ji. Nebo ji pár let držíte s tím, že ji prodáte dráž, než jste ji pořídili.

Vlastnictví investiční nemovitosti není zadarmo. Musíte hradit náklady na provoz a údržbu, platit daně z nemovitosti, navíc podstupujete „riziko nájemníka“: nájemník nebude platit, poničí nemovitost, hledáte-li nového nájemníka, pak nemovitost nevydělává aj.

Předem je třeba zvážit také likviditu nemovitosti. Jestliže ji chcete prodat, může prodej váznout a hlavně nemusíte dostat takovou cenu, jakou chcete. K tomu je navíc třeba připočíst daň z nabytí věcí nemovitých, kterou zpravidla hradí prodávající.

Investice do nemovitosti je tedy vhodná zejména pro delší časový horizont. Navíc jde o kapitálově náročnou investici. Pokud investiční nemovitost financujete z hypotečního úvěru, využíváte sice oblíbené finanční páky, ale zároveň podstupujete další rizika spojená s úvěrem.

Alternativní investice: Pozor na módní trendy

Pojmem alternativní investice jsou nejčastěji myšleny investice do umění a do komodit, jako jsou například zlato, diamanty aj. Na první pohled se mohou tato aktiva jevit jako bezriziková, nebo zaručeně výnosná. Nepodléhejte však módním vlivům. Co je dnes „in“, zítra už být nemusí.

Drahé kovy jsou považovány za bezpečný přístav pro investory, ale to neplatí v dobách, kdy jejich cena značně kolísá. Obecně platí, že dlouhodobě tento segment drží svoji hodnotu, ale není to vždy pravidlem. Krátkodobě pak můžete být svědky nepříjemného kolísání ceny.

Alternativní investice lze proto doporučit pouze pro střednědobý a dlouhodobý horizont. Pro jejich pořízení platí, že jsou značně kapitálově náročné. Navíc je třeba počítat s dalšími náklady, například transakčními nebo náklady na úschovu.

Jak na tom budete s likviditou? Může být problém najít kupce, abyste například zpeněžili cenný obraz. A když už zájemce najdete, představy o ceně se mohou lišit.

Než začnete investovat

Tvorbu rezerv předem naplánujte. Jasně si stanovte účel, časový horizont a zohledněte, jaká je u investice šance získat naspořené peníze zpět již v průběhu. Uvědomte si, jaké riziko jste schopni snést z pohledu kolísání hodnoty rezerv.

Zatímco stavební spoření, doplňkové penzijní spoření či podílové fondy jsou snadno dostupné téměř pro každého, nemovitosti a alternativní investice vyžadují investici od statisíců po milionové sumy.

Pokud budete vycházet z metodiky finančního plánování, musíte myslet na diverzifikaci. Portfolio finančních nástrojů (spořicí účty, stavební spoření, doplňkové penzijní spoření, podílové fondy) by mělo být základem a mělo by tvořit přibližně 70 až 80 % vašich rezerv. Nemovitosti a alternativní investice by měly zaujímat zbylých 20 až 30 %

Pokud nejste profesionál, vyplatí se plánovat a své záměry konzultovat s nezávislým finančním poradcem.

Autor: Vladimír Weiss, Partners

 http://finance.idnes.cz/investice-tipy-0gd-/viteze.aspx?c=A150723_145024_viteze_sov

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.