Metro: Žáci nevědí, jak s penězi

Jak správně hospodařit? Znalosti jsou malé.

Mizerná čísla – z průzkumu mezi učiteli na téma finanční gramotnost vyšlo najevo, že znalosti žáků a studentů o síle peněz a rizicích s nimi spojených jsou malé.
„Základní znalosti o trhu, nějakých finančních institucích, povědomí o používání platební karty a bankomatu má podle pedagogů téměř polovina dětí, 45 procent. Na 29 procent ale má znalosti nulové. Na střední úrovni je čtvrtina studentů. Ti se již orientují v základních finančních produktech s vědomím, na co který je,“ uvedla Lada Kičmerová, ředitelka marketingu společnosti Partners, která průzkum provedla. Jako nejdůležitější téma pro budoucí život žáků a studentů je učiteli hodnoceno hospodaření domácnosti, tedy práce s příjmy a výdaji, tvorba rozpočtu. Za nejméně důležité považují zhodnocení peněz (tedy investice, důchodové spoření). Což není dobře, protože investice a zajištění do budoucna přímo souvisí s tvorbou rezerv.

Finanční gramotnost Výuka finanční gramotnosti byla na základních školách povinně zavedena před rokem. * Z výsledků plyne, že výuka finanční gramotnosti byla zavedena doslova za pět minut dvanáct. * Nejčastěji se výuka finanční gramotnosti na základních a středních školách děje jako výklad látky s následným zkoušením nebo testem se známkováním (45 procent), nebo jako přednáška bez zkoušení či testu (40 procent).

Metro: Žáci nevědí, jak s penězi


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.