Finanční barometr: Po dvou měsících od zvýšení DPH Češi pociťují zdražení téměř všude

 

Z průzkumu, který pro společnost Partners realizovala agentura Ipsos Tambor, vyplývá, že většina Čechů (přes 87 %) již zvýšení sazby DPH pocítila na svých peněženkách. Mezi lidmi v produktivním věku (35-45 let) dokonce jejich podíl přesahuje 90 %. Již po dvou měsících od zavedení vyšší sazby lidé nejvíce zavnímali nárůst cen u potravin (86 %), pohonných hmot (56 %), léků a zdravotnických pomůcek (35%). V menší míře pak u vodného a stočného (22 %), tepla (21 %) a u městské dopravy (19 %). O něco málo citlivější na nárůst DPH jsou ženy.

 

„Na současném zvýšení cen se nepodepsala jen nová sazba DPH, ale též rostoucí ceny vstupů, čehož navíc využili někteří výrobci k dalšímu zdražování. Například u paliv se sazba DPH neměnila, avšak čerpací stanice se nyní při zvyšování cen nemusí hájit - svedou vše na DPH,“ komentuje Petr Máša, ředitel klientského servisu společnosti Partners.

 

Lidé omezují své výdaje

Až 37 % respondentů dokonce přiznává, že u potravin a nealko nápojů museli své výdaje značně omezit. Kromě těchto komodit šetří obyvatelé nejvíce na stravování v restauračních zařízeních (35 %), na pohonných hmotách a dopravě (28 %). Z výzkumu také vyplynulo, že necelých 7 % Čechů redukovalo své náklady v oblasti zdravotnických potřeb a léků. Ve vnímání růstu cen v této konkrétní oblasti byly zaznamenány větší obavy u žen (43 %), což je o celých 15 % více než u mužů. Své náklady na léky omezil každý desátý člověk ve věku od 55 do 65 let. Naopak u mladých ve věku od 18 do 24 let redukoval náklady každý šestnáctý. Své výdaje kvůli zvýšení DPH neomezilo pouhých 11 % obyvatel.

 

Velký rozdíl mezi tím, kde lidé pocítili zvýšení DPH a v čem své výdaje omezili, panuje také u alkoholických nápojů. 16 % respondentů uvedlo, že hodlá výdaje za lihoviny omezit, ale pouze
4 % z nich pocítilo nárůst DPH. Opačným příkladem je městská doprava. Zhruba 19 % dotázaných uvedlo, že v tomto sektoru sice registrují vyšší sazbu, ale 93 % nehodlá své výdaje nijak zmenšovat.

 

Graf: Oblasti, ve kterých se lidé nejvíce omezili

 Omezení výdajů

 

Poznámka: Respondenti označovali tři nejvíce zaznamenané oblasti

 

„Na současném zdražení se nejvíce podepsal růst cen surovin, které zdražil výrobcům vstupy a ti museli zdražit ceny. Zvýšení DPH hrálo v celé této věci jen malou roli, ale pro obyvatele je to další rána a každá další bolí o to více. Proto by se měl náš stát více zaměřovat na motivaci zaměstnanosti, snižování daní a přilákání zahraničních firem než zasazovat další rány ekonomice, která se potřebuje zotavit a znovu pořádně nadechnout,“ říká Petr Máša.

 

Změny zasáhly nejvíce Moravany

Z průzkumu vyplývá, že nejvíce postihlo zvýšení DPH a tím pádem růst cen obyvatele Moravy (90 %). V těsném sledu je pak Praha (88 %) a Čechy (86 %). Obyvatelé hlavního města a jeho přilehlého okolí omezují své výdaje zejména za stravování v restauračních zařízeních, což uvedlo 42 % dotázaných. 

 

Informace o výzkumu

Výzkum byl realizován společností Ipsos Tambor v únoru 2012 na reprezentativním vzorku populace ve věku od 18 do 65 let (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost základního souboru byla 1026 respondentů. Výzkum byl realizován metodou on-line dotazování.

 

Pro více informací kontaktujte:

Viola Baštýřová, Native PR, viola.bastyrova@nativepr.cz, tel.: 776 21 05 99

 

Partners se v roce 2009 stali největší finančně-poradenskou firmou v České republice a v roce 2010 překročil provizní obrat společnosti jednu miliardu korun. Do skupiny Partners patří i projekty Partners bankovní služby, Partners Akademie, Partners Média a Partners investiční společnost. Zásluhu na úspěchu poradenství Partners má především objektivita, nabídka exkluzivních produktů a pečlivá příprava a vzdělání finančních poradců Partners. Odborníci a analytici Partners v čele s Pavlem Kohoutem a Dušanem Šídlem publikují v předních českých médiích i na finančním webu Finmag.cz a portálu Peníze.cz. Od roku 2008 do konce roku 2010 se vybraní poradci účastnili pořadu České televize Krotitelé dluhů. V roce 2011 Partners vyhlásili 8. září Dnem finanční gramotnosti a spustili projekt pod stejným názvem ve spolupráci s organizací UNESCO. Partners zkrátka znamená: „Finanční poradenství jinak.“

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.