Oznámení o konání valné hromady 24. 5. 2018

 

Oznámení o konání valné hromady

 

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 24. května 2018 od 14,00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.
  2. Rozhodnutí o schválení převodů akcií Společnosti.
  3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona
    č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
  4. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti
a související návrhy usnesení:

 

2.       Rozhodnutí o schválení převodů akcií Společnosti.

Valná hromada Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti projedná a schválí dále specifikované úplatné převody akcií Společnosti:

 

I.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

 

Nabyvatel:

Ing. Petr Kroupa, datum narození 10. srpna 1975, bytem Hlubocká 709/3, 158 00 Praha 5 -Jinonice.

Převáděné akcie:

3 kusy kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 33-35, představující podíl o velikosti 0,15 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

II.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Nabyvatel:

Ing. Jitka Lucbauerová, datum narození 8. 4. 1981, bytem Praha 9 - Prosek, Litoměřická 405/9, PSČ: 190 00.

Převáděné akcie:

2 kusy kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 265-266, představující podíl o velikosti 0,1 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

III.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Nabyvatel:

Mgr. Petr Bartoš, datum narození 26. listopadu 1977, bytem Brno, Gebauerova 587/4, PSČ: 615 00.

Převáděné akcie:

1 kus kmenové akcie v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 36, představující podíl o velikosti 0,05 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

IV.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Nabyvatel:

Mgr. Ing. Lada Kičmerová, datum narození 22. srpna 1983, bytem Praha 4, Čestmírova 522/13, PSČ: 140 00.

Převáděné akcie:

1 kus kmenové akcie v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1781, představující podíl o velikosti 0,05 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

V.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Nabyvatel:

Gabriela Beránková Kudrnová, datum narození 23. 7. 1983, bytem Dřevčice č. p. 218,
250 01 Dřevčice.

Převáděné akcie:

1 kus kmenové akcie v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1791, představující podíl o velikosti 0,05 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

VI.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Nabyvatel:

EDEN investiční fond, a.s., IČ: 028 87 835, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 19713.

Převáděné akcie:

119 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1792-1840, 1861-1930, představující podíl o velikosti 5,95 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

VII.             

Převodce:

Ing. Michal Oppl, narozen dne 10. září 1977, bytem U Luhu 21/266, 635 00 Brno – Kníničky.

Nabyvatel:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Převáděné akcie:

10 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1941-1950, představující podíl o velikosti 0,5 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

VIII.             

Převodce:

Ing. Tatiana Purdiaková, narozena dne 23. března 1975, bytem Březinova 471/22, Karlín, 186 00 Praha 8.

Nabyvatel:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Převáděné akcie:

4 kusy kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1777-1778, 1789-1790, představující podíl o velikosti 0,2 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

IX.             

Převodce:

Karel Maroušek, datum narození 13. 8. 1982, bytem Praha 8 – Čimice, Zaječická 864/11,
PSČ: 184 00.

Nabyvatel:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Převáděné akcie:

10 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1971-1980, představující podíl o velikosti 0,5 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

X.             

Převodce:

Ing. Michal Oppl, narozen dne 10. září 1977, bytem U Luhu 21/266, 635 00 Brno – Kníničky.

Nabyvatel:

EDEN investiční fond, a.s., IČ: 028 87 835, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 19713.

Převáděné akcie:

20 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1951-1970, představující podíl o velikosti 1 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

XI.             

Převodce:

Vladislava Cisarzová, datum narození 12. 1. 1978, bytem Praha 9, Domanovická 2344, PSČ: 190 16.

Nabyvatel:

EDEN investiční fond, a.s., IČ: 028 87 835, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 19713.

Převáděné akcie:

6 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 5-8, 267, 1782, představující podíl o velikosti 0,3 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

XII.             

Převodce:

Karel Maroušek, datum narození 13. 8. 1982, bytem Praha 8 – Čimice, Zaječická 864/11,
PSČ: 184 00.

Nabyvatel:

EDEN investiční fond, a.s., IČ: 028 87 835, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19713.

Převáděné akcie:

20 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1981-2000, představující podíl o velikosti 1 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

Informace k podmínkám převodů akcií jsou akcionářům Společnosti k dispozici po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

Návrh usnesení valné hromady:

 

„Valná hromada Společnosti schválila následující úplatné převody akcií Společnosti:

 

I.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Nabyvatel:

Ing. Petr Kroupa, datum narození 10. srpna 1975, bytem Hlubocká 709/3, 158 00 Praha 5 -Jinonice.

Převáděné akcie:

3 kusy kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 33-35, představující podíl o velikosti 0,15 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

II.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Nabyvatel:

Ing. Jitka Lucbauerová, datum narození 8. 4. 1981, bytem Praha 9 - Prosek, Litoměřická 405/9, PSČ: 190 00.

Převáděné akcie:

2 kusy kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 265-266, představující podíl o velikosti 0,1 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

III.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Nabyvatel:

Mgr. Petr Bartoš, datum narození 26. listopadu 1977, bytem Brno, Gebauerova 587/4, PSČ: 615 00.

Převáděné akcie:

1 kus kmenové akcie v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 36, představující podíl o velikosti 0,05 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

IV.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Nabyvatel:

Mgr. Ing. Lada Kičmerová, datum narození 22. srpna 1983, bytem Praha 4, Čestmírova 522/13, PSČ: 140 00.

Převáděné akcie:

1 kus kmenové akcie v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1781, představující podíl o velikosti 0,05 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

V.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Nabyvatel:

Gabriela Beránková Kudrnová, datum narození 23. 7. 1983, bytem Dřevčice č. p. 218,
250 01 Dřevčice.

Převáděné akcie:

1 kus kmenové akcie v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1791, představující podíl o velikosti 0,05 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

VI.             

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Nabyvatel:

EDEN investiční fond, a.s., IČ: 028 87 835, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 19713.

Převáděné akcie:

119 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1792-1840, 1861-1930, představující podíl o velikosti 5,95 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

VII.             

Převodce:

Ing. Michal Oppl, narozen dne 10. září 1977, bytem U Luhu 21/266, 635 00 Brno – Kníničky.

Nabyvatel:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Převáděné akcie:

10 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1941-1950, představující podíl o velikosti 0,5 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

VIII.             

Převodce:

Ing. Tatiana Purdiaková, narozena dne 23. března 1975, bytem Březinova 471/22, Karlín, 186 00 Praha 8.

Nabyvatel:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Převáděné akcie:

4 kusy kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1777-1778, 1789-1790, představující podíl o velikosti 0,2 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

IX.             

Převodce:

Karel Maroušek, datum narození 13. 8. 1982, bytem Praha 8 – Čimice, Zaječická 864/11,
PSČ: 184 00.

Nabyvatel:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Převáděné akcie:

10 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1971-1980, představující podíl o velikosti 0,5 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

X.             

Převodce:

Ing. Michal Oppl, narozen dne 10. září 1977, bytem U Luhu 21/266, 635 00 Brno – Kníničky.

Nabyvatel:

EDEN investiční fond, a.s., IČ: 028 87 835, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 19713.

Převáděné akcie:

20 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1951-1970, představující podíl o velikosti 1 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

XI.             

Převodce:

Vladislava Cisarzová, datum narození 12. 1. 1978, bytem Praha 9, Domanovická 2344, PSČ: 190 16.

Nabyvatel:

EDEN investiční fond, a.s., IČ: 028 87 835, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 19713.

Převáděné akcie:

6 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 5-8, 267, 1782, představující podíl o velikosti 0,3 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

XII.             

Převodce:

Karel Maroušek, datum narození 13. 8. 1982, bytem Praha 8 – Čimice, Zaječická 864/11,
PSČ: 184 00.

Nabyvatel:

EDEN investiční fond, a.s., IČ: 028 87 835, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19713.

Převáděné akcie:

20 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1981-2000, představující podíl o velikosti 1 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

Konkrétní podmínky každého z převodů budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která budou uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.“

Zdůvodnění:

Převody I. – VI.:

V souladu se zákonem Společnost v řádné lhůtě zcizí Společností vlastněné akcie. Vlastní akcie Společnosti byly nabídnuty k odkupu všem akcionářům Společnosti. Společnost převede vybrané vlastní akcie na akcionáře, kteří projevili zájem o odkup akcií, a zbývající vlastní akcie převede na třetí osobu.

 

Převody VII. – IX.:

Na základě dohody mezi Společností a akcionáři dojde k odkoupení vybraných akcií
od akcionářů do vlastnictví Společnosti za podmínek, které stanoví příslušná smlouva o převodu akcií.

 

Převody X. – XII.

Valná hromada Společnosti schválí převody akcií, kdy akcionáři Společnosti převedou své akcie na třetí osobu za podmínek, které stanoví příslušná smlouva o převodu akcií. Převodce
a nabyvatel jsou povinni prokázat Společnosti změnu v osobě akcionáře a předložit rubopisované akcie, aby mohla Společnost provést změnu v seznamu akcionářů.

 

3.       Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Valná hromada Společnosti projedná Zprávu dozorčí rady Společnosti o informacích, které dozorčí rada obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí
po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady Společnosti o informacích, které dozorčí rada obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bere zprávu a informace v ní obsažené bez výhrad na vědomí.“

 

Zdůvodnění:

Dozorčí rada podává valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Tyto informace se vztahují na uzavření smluv mezi Společností a členy představenstva a dozorčí rady Společnosti, resp. osobami ovládanými členy představenstva a dozorčí rady Společnosti. Pokud dozorčí rada či valná hromada shledá, že uzavření takové smlouvy je v rozporu se zájmy Společnosti, může uzavření takové smlouvy zakázat. 

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13,30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy
24. květen 2018.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

 

 

V Praze dne 23. dubna 2018


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.