Přehled pro živnostníky a podnikatele: Zdravotní pojištění v roce 2015.

 

Přinášíme vám přehled o tom, kolik příští rok odevzdáte na zdravotním pojištění. Jak se mění minimální zálohy? Jak se k jejich výši dopočítat? Pravidla, novinky a modelové příklady.

 

Zdravotní pojištění v roce 2015

Na úvod trocha teorie – připomeňme si základní pravidla. Výše záloh na zdravotní pojištění se u živnostníků a podnikatelů odvíjí od jejich zisku v předchozím účetním období, tedy předešlém roce. Vyměřovací základ, ze kterého se zálohy počítají, je tvořen jeho polovičkou. Jinými slovy: vyměřovací základ dosahuje padesáti procent vašich příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti po odečtení výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení. Výdaje živnostníci uplatňují paušálem, nebo dokládají skutečné náklady. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta z vyměřovacího základu.

Aby to nebylo tak jednoduché, existují tu ještě určité limity. Pokud se dopočtete k měsíčnímu vyměřovacímu základu, který je nižší než stanovené minimum, bude pro vás platit právě tato minimální částka. Minimální měsíční vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění v roce 2015 dělá 13 306 korun.

Minimální záloha na zdravotní pojištění v roce 2015 dosahuje 13,5 procenta z této částky – čili 1797 korun. Oproti roku 2014 je to o čtyřicet pět korun měsíčně víc. Za rok si tedy na zdravotním pojištění připlatíte celkem 540 korun – pokud platíte minimální zálohy jako většina živnostníků.

Jak takový výpočet vypadá v reálu, si ukážeme na příkladu pana Zajíčka.

Jak pan Zajíček platí zdravotní pojištění

V roce 2014 si pan Zajíček podnikáním vydělal 480 tisíc korun – tedy v průměru čtyřicet tisíc měsíčně. Výdaje uplatňuje šedesátiprocentním paušálem.

Když od jeho příjmů odečteme výdaje (60 procent), dopočteme se k ročnímu zisku ve výši 192 tisíc korun. Roční vyměřovací základ pana Zajíčka je roven polovině této sumy – dělá 96 tisíc korun. V přepočtu na měsíc to je osm tisíc. Měsíční záloha na zdravotní pojištění pana Zajíčka by měla v roce 2015 dosahovat 13,5 procenta z této částky – tedy 1080 korun. Jenže. Vzhledem k tomu, že vyměřovací základ pana Zajíčka je nižší než minimální měsíční vyměřovací základ platný pro příští rok (tedy 13 306 korun), bude muset při určování výše zálohy vycházet právě z tohoto minima, a platit měsíčně alespoň minimální zálohu na zdravotní pojištění: 1797 korun.

Odkdy novou výši záloh na zdravotní pojištění platit?

Důležitý rozdíl oproti sociálnímu pojištění spočívá v tom, že novou výši minimálních záloh na zdravotní pojištění je třeba platit hned od začátku roku, nečeká se na odevzdání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně. Zálohu na zdravotní pojištění je třeba zaplatit vždy do osmého dne následujícího měsíce – zálohu za leden (která už bude vyšší než v roce 2014) tedy do osmého února. 


Celý článek si přečtěte zde.

Petra Dlouhá, Peníze.cz


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.