Bydlím v nájmu. Co si nemusím nechat líbit

 

Na začátku letošního roku prošla práva nájemců i pronajímatelů rekonstrukcí. Víte, na co máte právo? Co si nemusíte nechat líbit a kdy nezbývá než sklopit oči a vyjít panu domácímu vstříc?

 

 

Jestli nechcete ve vztahu se svým panem domácím tahat za kratší konec, je dobré znát svá práva. Základní manuál nájemníka přinášíme přehlednou formou otázek a odpovědí.

Novinky, které přinesl nový občanský zákoník, účinný od začátku letošního roku, mají – pokud jde o nájem nemovitostí – retroaktivní charakter; nová pravidla tedy platí i pro nájmy a nájemní smlouvy, které vznikly dřív.

Kauce: kolik a za kolik?

Majitel bytu po vás jakožto nájemníkovi může žádat kauci (jistotu) až do výše šesti nájmů – slouží jako pojistka, že budete řádně platit nájem a nenapácháte v bytě škody. V opačném případě si majitel z jistoty strhne náhradu. Z peněz, které na kauci zaplatíte, může majitel bytu nakládat podle svého – nemusí je tedy například ukládat na zvláštním účtu. Po skončení nájmu vám ovšem musí kauci (případně zbytek kauce po odečtení nezaplacených pohledávek) vrátit – a to včetně úroků. Výši úroků si můžete sjednat ve smlouvě. Pokud tak neučiníte, máte podle nového občanského zákoníku nárok minimálně na úrok v zákonné výši (přesnou cifru zákon neurčuje; má se vycházet z výše úroků, za které poskytují úvěry banky v místě bydliště nebo sídle pronajímatele v době uzavření smlouvy – jasnější vodítko nejspíš poskytne teprve judikatura).

Co když byt vypadá jinak, než majitel sliboval?

Podepíšete nájemní smlouvu, chcete se nastěhovat a ejhle – ukáže se, že byt je v jiném stavu, než pronajímatel tvrdil. Neodpovídá tomu, co jste si ujednali ve smlouvě, nebo – když jste si v tomto směru smluvně neujednali nic – je byt jednoduše neuklizený, poničený, nebo v něm třeba nefunguje elektřina. V takové situaci se můžete odmítnout nastěhovat a po dobu trvání vady nemusíte platit nájemné. Pokud se navzdory vadě nastěhujete, můžete žádat na nájemném slevu, dokud majitel nedostatek neodstraní. Nic z toho samozřejmě neplatí, když jste o nedostatku věděli už při uzavírání nájemní smlouvy nebo když jste si byt před podpisem smlouvy neprohlédli, ačkoli vás k tomu majitel vyzýval.

Kolik budu platit a jak mi můžou nájem zvyšovat?

Výši nájmu byste si měli s majitelem bytu jednoznačně sjednat v nájemní smlouvě. Vymezit byste v ní měli jasně i to, kdo hradí a zajišťuje další služby spojené s užíváním bytu (typicky energie) a jak se rozpočítávají.

Ale pozor, když v nájemní smlouvě výši nájmu nesjednáte, smlouva přesto platí – nejde totiž o nutnou náležitost. Pronajímatel pak má právo požadovat po vás nájemné, jaké je v daném místě obvyklé.

Co se týče zvyšování nájemného, záleží opět především na vzájemné dohodě nájemníka a pronajímatele. Průběžný (třeba každoroční) růst nájemného můžete sjednat už v nájemní smlouvě. Případně v ní můžete naopak zakotvit, že nájemné růst nebude. Když nic z toho neuděláte a s pronajímatelem se na zvýšení nájmu nedohodnete, může vám jednou ročně (písemně) navrhnout zvýšení nájmu až do obvyklé výše v daném místě. Zvýšení nájmu ovšem v takovém případě nesmí překročit dvacet procent během tří let. Když zvýšení nájmu odmítnete, může se pronajímatel obrátit na soud – ten už se však nebude omezovat limitem dvaceti procent, může nájem zvýšit až na místně obvyklou úroveň.

Co ve „svém“ bytě smím bez ptaní?

Nový občanský zákoník nájemníkům přiznal řadu nových práv. Bez ptaní toho v pronajatém bytě smíte od letoška víc.

  • Podnikání

V pronajatém bytě nebo domě nově můžete pracovat i podnikat, aniž byste k tomu potřebovali souhlas majitele. Podmínkou je, že to nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt – rozumí se tím kupříkladu příliš osob v domě, hluk, prach nebo zápach.

  • Domácí mazlíčci

Nájemní smlouva vám nemůže zakazovat chovat v bytě domácí zvíře. Ovšem opět tu platí jisté meze – přítomnost vašeho mazlíčka nesmí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu působit obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Slepice nebo čuník vám tedy v paneláku projít nemusí, ale psa nebo kočku vám zakazovat nemůžou. V případě zvýšení nákladů na údržbu ve společných částech domu jste ale povinni pronajímateli tyto peníze zaplatit.

  • Někdo se k vám stěhuje. Třeba podnájemník

K tomu, abyste si do bytu přistěhovali osobu blízkou, souhlas majitele nepotřebujete. U jiných lidí si může pronajímatel ve smlouvě vyhradit, že bude zapotřebí jeho souhlas. Když si k sobě nastěhujete dalšího člověka, jste každopádně povinni to pronajímateli bez zbytečných odkladů ohlásit. Když to neuděláte do dvou měsíců, dopustíte se hrubého porušení povinností, což může být důvodem pro výpověď z nájmu.

Pokud si potřebujete finančně přilepšit, můžete si do bytu najít podnájemníka. Když mu například pronajmete jeden pokoj a sami budete dál v bytě bydlet, stačí to majiteli do dvou měsíců oznámit – svolení potřebujete. Výjimkou je, když vám to majitel zakázal v nájemní smlouvě. Když v bytě dál žít nebudete, potřebujete k tomu, abyste mohli byt pronajmout třetí osobě, souhlas majitele vždy.

Kdo platí opravy?

Pokud se s majitelem nedohodnete jinak, v zásadě platí, že drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou platí nájemce. Jejich přesný výčet stanovuje prováděcí nařízení k občanskému zákoníku. Patří sem například prasklá žárovka, nová zásuvka, zvonek, vrchní části podlah, prahy, zámky, kliky, žaluzie, digestoře, sprchy nebo dřezy.

Pokud v bytě vznikne závada, která významně zhoršuje možnost jeho užívání – například vítr poškodí střechu a do bytu začne zatékat nebo v mrazech nefunguje topení, měl by majitel závadu na vlastní útraty odstranit. Pokud to ani po opakovaném upozornění neudělá a zbyde to na vás, můžete se domáhat slevy na nájemném. O slevu se můžete přihlásit do šesti měsíců od odstranění závady. Pokud se na ní s majitelem bytu nedohodnete, nezbývá než se obrátit na soud.

 

Jak je to s rekonstrukcí?

Za jakých podmínek můžete dostat výpověď z bytu či ji sami podat?

 

Další užitečné informace k tématu čtěte zde.

 

Zdroj: Petra Dlouhá, Peníze.cz


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.