Šest mýtů o penzijní reformě

 

O penzijní reformě koluje celá řada mýtů. Ovšem jaká jsou fakta? Čemu věřit a čemu ne? Uvádíme na pravou míru šest nejčastějších omylů.

 

 

1. DRUHÝ PILÍŘ SE VYPLATÍ JEN MLADÝM A BOHATÝM A STÁT NA NĚJ NIJAK NEPŘISPÍVÁ.

Naopak, stát ve druhém pilíři penzijní reformy přispívá daleko nejvíc. Zde je srovnání:

- u stavebního zaplatíte 12 000 Kč a dostane od státu 1200
- u 3. pilíře zaplatíte 12 000 Kč a dostane 2760
- u 2. pilíře zaplatíte 12 000 Kč a od státu dostane 18 000 Kč (poměr 2:3).

Stát sice zároveň mírně sníží důchod vyplácený z prvního pilíře, ale jeho výše za 20 až 30 let je v současné době zcela neznámá. Již nyní stát přestal plně valorizovat důchody (navyšuje pouze o třetinu inflace), za 30 let to může znamenat významné znehodnocení státního důchodu. Mnohem více než jinde zde platí pořekadlo „o vrabci v hrsti a holubovi na střeše.“

Spoření ve 2. pilíři je nejvýhodnější pro lidi s příjmem nad 20 000 Kč. Ovšem v dosavadním systému jsou „biti“ lidé s průměrným a vyšším platem. Odvedou mnohem více, než je jim ze systému vyplaceno. Druhý pilíř dobře doplňuje první a k sociální solidárnosti přidává alespoň částečnou zásluhovost. Oba principy (solidárnost a zásluhovost) jsou správné a pouze dohromady vytváří spravedlivý systém.

 

2. OPOZICE PO VOLBÁCH DRUHÝ PILÍŘ STEJNĚ ZRUŠÍ.

Zrušit lidem důchodové účty, na kterých již mají své peníze, není tak jednoduché. Je zde ústava a charta lidských práv, kde je zakotveno právo člověka na ochranu svého majetku. A důchodové účty jsou osobním majetkem klientů.

Ani v zahraničí nikdy nedošlo ke zrušení druhého pilíře. Nové vlády mohly změnit podmínky, ale ne zcela zrušit spoření. Například na Slovensku nedávno premiér Fico změnil podmínky, ale lidé nechtějí své peníze vrátit do státního systému. Dopad lze očekávat spíše na nově vstupující: ti již tak velkou motivaci nemají.

Extrémem je Maďarsko, kde nové podmínky byly nastaveny tak tvrdě, že většina lidí se rozhodla převést peníze zpět do prvního pilíře. Obecně jsou však v Maďarsku prováděny takové kroky, které vedou k žalobám na Maďarský stát a státní důchody jsou tak ještě více ohroženy.

Předseda ČSSD Bohumil Sobotka si je tohoto vědom, v médiích již ve svých rozhovorech slíbil, že pokud ČSSD vyhraje volby, pokud sestaví vládu a pokud sáhne ke změnám, nikdo nepřijde ani o korunu. Tedy vstupem do 2. pilíře může nyní klient pouze získat, ale ne ztratit.

 

3. NA REFORMĚ VYDĚLAJÍ JEN SOUKROMÉ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ BUDOU ÚČTOVAT VYSOKÉ POPLATKY ZA VŠECHNO.

Není to pravda. Důchodové spoření je totiž jediný finanční produkt na našem trhu, který:

-        má zákonem omezeny maximální poplatky. Správa prostředků v nejlevnějším fondu státních dluhopisů smí stát pouze 0,3 % ročně, nejdražší dynamický fond maximálně 0,6 % ročně.

-        má zákonem přímo vyjmenováno, jaké poplatky jsou možné a jaké ne. Neúčtuje žádný vstupní, počáteční, inkasní ani výstupní poplatek. Nemohou vzniknout žádné absurdní poplatky jako například v bankách.

-        má zákonem dokonce omezeny náklady na provize zprostředkovatelům a náklady na reklamu.

Stěží najdete jiný srovnatelný finanční produkt, který je tak levný a má tak omezené náklady. O všech poplatcích a jejich výši musí být klient řádně informován, přehled všech poplatků je zveřejněn na webu společnosti a v jejich pobočkách.

 

4. SOUKROMÉ FONDY, U KTERÝCH MAJÍ LIDÉ SPOŘIT NA DŮCHOD, MŮŽOU ZKRACHOVAT. PENÍZE U STÁTU JSOU VE VĚTŠÍM BEZPEČÍ.

Stát musí hospodařit jako každá domácnost, jeho příjmy jsou daně a výběr sociálního pojistného. Výdejem jsou například důchody. Pokud méně vyberu, než utratím, pak si musím půjčit. A dluhy jsou drahé. Stát může zkrachovat stejně jako soukromá společnost, o tom jsme se již přesvědčili (Řecko). Zajímavé je, že pokud zkrachuje stát, je to pro jeho občany špatné: bude se muset více šetřit a budou se proto snižovat důchody.

Naopak, co znamená, že zkrachuje nějaká společnost? Pouze to, že není schopna dál podnikat v oblasti financí a své aktivity prodá jiné společnosti, která je na tom lépe a chce v daném odvětví podnikat dále. Důchodové zákony jsou vymyšleny tak, že peníze klientů nepatří žádné společnosti. Jsou zcela bezpečně uloženy u depozitáře a problémy společnosti, která je obhospodařuje, se jich nijak netýkají. Zatímco tedy krach státu má na výši státní penze velký vliv, ukončení podnikání jedné společnosti má na naspořené peníze jejich klientů vliv nulový.

Ostatně, o důvěryhodnosti a bezpečí dobře vypovídá rating. Stačí si vybrat takovou penzijní společnost, která má rating vyšší než český stát. Například podle Standard&Poor´s má Allianz rating AA a Česká republika má rating horší, a to AA-


5. VÝNOSY Z DRUHÉHO PILÍŘE SOTVA POKRYJÍ INFLACI.

Díky nízkým poplatkům a výběru několika spořících strategií bude překonání inflace jednodušší, než u jiných produktů.  U dynamické strategie počítají modely se zhodnocením okolo 5 % ročně.

Například státní důchody inflaci vzhledem k nedávným rozhodnutím o valorizaci nepřekonají ani zdaleka.

 

6. KDYŽ UMŘU, MOJE PENÍZE PROPADNOU SOUKROMÝM PENZIJNÍM SPOLEČNOSTEM.

To není pravda, naspořené peníze v systému 2. pilíře jsou součástí dědictví. Je to váš majetek. Pokud se nedožijete věku odchodu do důchodu, vaše úspory zdědí pozůstalí. Je to velký a zásadní rozdíl oproti prostředkům, které na sociálním pojištění odvádíte do prvního pilíře. V tomto prvním pilíři důchodového systému totiž v případě úmrtí před odchodem do důchodu vaše peníze „propadají státu“ na výplatu důchodů aktuálních penzistů.

A o peníze nepřijdete ani tehdy, pokud se důchodu dožijete a vznikne vám nárok na výplatu penze. Máte na výběr:

-        Buď penzi na 20 let. Pokud umřete dříve, jsou zbylé peníze dány osobě, kterou jsem si určil.

Nebo si můžete vybrat doživotní penzi. Pokud budete žít déle, než je průměr, budete dostávat peníze, i když ty, co jste si našetřil, jste již utratil. Tyto peníze budete dostávat od lidí, kteří neměli to štěstí a zemřeli dříve, než je průměrný věk.

 

 

 

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.