Nadace

 

Poradci Partners jsou v denním kontaktu se svými klienty, s lidmi ve svém okolí. Cítíme se být součástí komunit a měst, ve kterých působíme, a chceme pomáhat tam, kde pomoc často chybí. V roce 2010 jsme z centrálního rozpočtu Partners financovali charitativní projekty za více než 800 tisíc korun. Další dva miliony korun darovali nemocnicím nebo občanským sdružením nejvyšší představitelé Partners. V roce 2011 dosáhla podpora charitativních projektů stejné výše a z rozpočtu bylo podpořeno více než dvacet regionálních projektů vybraných přímo poradci Partners.

O čem je soutěž Co radí děti

V roce 2011 jsme se rozhodli, že v rámci společenské odpovědnosti Partners podpoříme dětské domovy v České republice, ale s ohledem na náš slogan bychom k tomu chtěli přistoupit trochu „jinak.“ Tak vznikla myšlenka soutěže Co radí děti, na které spolupracujeme s občanským sdružením Beruška HB.

Zajímá nás, co si o penězích i některých složitých ekonomických otázkách myslí mladá generace školáků. Chceme dát prostor dětem v dětských domovech radit a vtipně odpovídat na otázky, se kterými si i dospělí leckdy neví rady. Učených vět z úst makroekonomů již bylo dost a děti dokáží složité problémy řešit s nadhledem, humorem a lehkostí.

Proto budeme dětem z dětských domovů, které se soutěže zúčastní, klást otázky typu „Kde se berou peníze?“ a „Jak si mají politici poradit s vysokým státním dluhem?“ a jejich krátké odpovědi zveřejňovat v rámci prezentace společenské odpovědnosti Partners na internetu.

Do soutěže se může přihlásit i váš dětský domov!

Níže naleznete zodpovězené nejdůležitější otázky a další dokumenty ke stažení.


Soutěž Co radí děti v otázkách a odpovědích

Společnost Partners ve spolupráci s Občanským sdružením Beruška HB vyhlašuje 1. ročník soutěže s názvem Co radí děti, jejímž cílem je podpořit životní podmínky, vzdělání a rozvoj dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči.

Kdy bude probíhat soutěž?

Přihlašování do soutěže bude uzavřeno poslední listopadový den, tedy 30. 11. 2011. Soutěž bude probíhat od 1. 12. 2011 do 30. 10. 2012.

Kdo se může do soutěže přihlásit?

Všechny dětské domovy v rámci České republiky a neziskové organizace poskytující náhradní rodinnou péči.

O co se soutěží?

Oceněny budou celkem čtyři dětské domovy. Cena za první místo v soutěži činí 200 000 Kč, za druhé místo 100 000 Kč a za třetí místo 50 000 Kč. Dále bude udělena speciální cena Sympatie Partners ve výši 100 000 Kč. Vyhrané částky převede společnost Partners na účet dětských domovů po skončení soutěže.

Na co je možné získané peníze použít?

Výhra může být použita na vzdělávací aktivity pro děti z dětského domova, na dovolenou pro děti z dětského domova nebo rekonstrukci či zařízení společných prostor jako je herna či učebna, a tedy nikoliv kancelář apod. Výhra nemůže být použita na pokrytí provozních nákladů dětského domova, na úhradu dluhů či nákup nemovitostí.

Jak se přihlásit do soutěže?

Přihláška se podává formou vyplněného formuláře, který naleznete níže ke stažení.

Formulář lze zaslat elektronicky nebo poštou na adresy nadace@partners.cz či na adresu spolupracující organizace: BERUŠKA HB, o.s.; Nádražní 397/9; 580 01  Havlíčkův Brod  v písemné formě. Podmínkou pro účast v soutěži je podepsaná smlouva, kterou obdržíte po zaslání přihlášky.

Jak bude soutěž probíhat?

Po obdržení přihlášky a podepsání smlouvy bude dětský domov zařazen do soutěže.

Úkolem zástupců dětského domova je vybrat skupinu minimálně šesti dětí, které budou každý měsíc po dobu trvání soutěže odpovídat na otázky týkající se peněz a ekonomiky. Na začátku měsíce obdrží dětský domov otázku a na konci měsíce budou odpovědi dětí společně s jejich křestním jménem a společnou fotografií vystaveny na internetové prezentaci společenské odpovědnosti Partners.

Součástí zveřejněných informací o soutěžících bude i informace o dětském domově a o záměru, který chce z výhry financovat.

Jak bude vybrán vítěz soutěže?

Odpovědi dětí budou hodnoceny formou hlasování v rámci internetové prezentace. Vítězem se stává ten dětský domov, jehož odpovědi v průběhu trvání soutěže dostanou celkově nejvíce hlasů. Vítězem kategorie Sympatie Partners se stane dětský domov vybraný komisí dle Podmínek soutěže. Komise vybere dětský domov, jehož odpovědi bude považovat za nejvtipnější, nejzajímavější a nevýstižnější, bez ohledu na počet obdržených hlasů.

Po skončení soutěže budou zveřejněny výsledky na internetové prezentaci a ceny budou zaslány vítězným dětským domovům.

Výherci jsou povinni do jednoho roku od ukončení soutěže předložit společnosti Partners vyúčtování prokazující účel vynaložení peněz.

Jak budou vypadat otázky pro děti a jaké jsou požadavky na odpovědi?

Dětem budou kladeny otázky typu „Kde se berou peníze?“ nebo „Jak si mají poradit politici s vysokým státním dluhem,“… Smyslem soutěže není podat fakticky a odborně správnou a vyčerpávající odpověď, ale spíše vtipný, dětský, odlehčený pohled na daná témata. Odpovědi dětí mají být krátké, maximálně pět nebo šest vět.

Kde se dozvím více informací?

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na adrese nadace@partners.cz.

Kontaktní osobou pro vaše telefonické dotazy je Lenka Benešová ze sdružení Beruška Havlíčkův Brod; telefon: 723 957 632.

 

Zde naleznete ke stažení Podmínky soutěže, Přihlášku do soutěže a další dokumenty.Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku