Investiční životní pojištění

Je pojištění, kde je spořicí složka uložena v podílových fondech. Na rozdíl od kapitálového životního pojištění není sjednána pojistná částka pro případ dožití. Výplata při dožití se plně odvíjí od výkonnosti fondu nebo skupiny fondů, do kterých je v rámci pojištění investováno.

Ve vyspělých zemích investiční životní pojištění reagovalo na změnu přístupu k životnímu pojištění v průběhu 70. let 20. století, kdy životní pojištění začalo být chápáno i jako zajímavý investiční instrument. V 90. letech se investiční pojištění stává jednoznačně nejoblíbenější formou životního pojištění, a to především díky růstu akciových trhů.

Vyplňte formulář vpravo - ozveme se vám

Ozveme se obratem - nezávazně vám poradíme s výběrem investičního životního pojištění.

 

Investiční životní pojištění - zhodnocení finančních prostředků

Pojištěný sám volí způsob investování pojistného do různých fondů dle svých osobních preferencí v návaznosti zejména na cíle a dobu, po kterou chce mít prostředky uloženy. Například do fondů akciových, dluhopisových, nemovitostních. Výhodou tohoto pojištění je ve srovnání s kapitálovým životním pojištěním vyšší flexibilita, vysoká transparentnost a možnost dosáhnout prostřednictvím podstoupení zvoleného investičního rizika vyššího výnosu, než který je možné získat z jiných typů životních pojištění.

Investiční životní pojištění - na čem je založeno?

Investiční životní pojištění je tedy založeno na odlišných principech oproti kapitálovému životnímu pojištění. Hlavní rozdíly jsou v tom, že v investičním životním pojištění klient obvykle zná přesnou výši poplatků, jak za krytí rizik, tak za správu nástroje i investic nástrojem využívaných. Dále může zcela dle svého rozhodnutí měnit většinu parametrů, a to i opakovaně. Tyto změny jsou často zdarma. Musí si ale uvědomit, že výše prostředků v průběhu pojištění i na jeho konci zcela závisí na výnosech z investování rezerv pojistného. Zahrnutí pojistné částky pro případ úmrtí a sjednání různých typů připojištění není nutnou součástí smlouvy a je na dobrovolné úvaze klienta. Velmi často bývají nevýhodou běžného investičního životního pojištění vyšší poplatky. Partners mají proto exkluzivní produkty s nižšími poplatky oproti konkurenci. Proto, pokud najdete v médiích články pranýřující nákladovost investičního životního pojištění, jedná se typicky o nástroje, které neprošly „zlevňovací kúrou“ Partners. Takové články mají často pravdu, protože nástroje běžně dostupné na pobočkách pojišťoven či v běžných distribučních sítích jsou i o desítky procent nákladnější než nástroje proklientsky upravené společností Partners. Úpravy nekončí pouze u transparentnosti či výše poplatků, ale dále jsou nástroje optimalizovány i v oblasti výluk. Naše nástroje tedy poskytují lepší službu za méně peněz.

Investiční životní pojištění je také charakterizované transparentností a variabilitou. Transparentnost spočívá ve vedení individuálního účtu, který je navyšován platbami pojistného a snižován poplatky za sjednaná rizika a správu pojištění. Variabilita pojistného krytí znamená především možnost nastavení smlouvy. Klient pak cílí buďto na dosažení vyšší naspořené částky, nebo se naopak investiční složka minimalizuje. V našich nástrojích lze investiční složku místy omezit natolik, že výše pojistného se blíží, nebo je dokonce nižší než poskytují RŽP. Nesmíme zapomenout, že oproti RŽP klient navíc získává daňovou úlevu, která mu z části může cenu za sjednaná rizika kompenzovat.

Rezervotvorná část investičního životního pojištění není vždy spravována přímo pojišťovnou, ale je vložena do fondů. Buď do externího podílového fondu ve správě konkrétní investiční společnosti spolupracující s pojišťovnou, nebo do fondu vytvořeného pojišťovnou a využívaného pouze klienty pojišťovny. Klient má na výběr z několika typů fondů, a to podle stupně rizika, které si přeje podstoupit. Může si také zvolit, zda využije jednoho nebo více fondů, které může i v průběhu trvání pojištění měnit a libovolně mezi nimi přesouvat finanční prostředky. Každý takový fond je rozdělen na podíly, které pojišťovna nakupuje a prodává za příslušný kurs fondu, který se mění podle jeho výkonnosti. Klientem zaplacené pojistné se tedy převede na podíly dle aktuální hodnoty kursu. Zisk klienta závisí na vývoji příslušného kursu, který může nejen růst, ale i klesat.

Podnikání pojišťoven upravuje zákon č. 363/1999 Sb. ČR, o pojišťovnictví. Zákon nijak specificky neupravuje investiční životní pojištění, nevyděluje majetek ve fondech z účetnictví pojišťovny. Naopak, majetek v podílových fondech je chápán jako druh rezervy životního pojištění (tzv. rezerva životního pojištění, kde je nositelem investičního rizika pojistník) a je součástí účetnictví pojišťovny (tzv. účetně zřízená portfolia). Investice není majetkem pojistníků, a proto je s tímto pojištěním spojeno kreditní riziko (krach pojišťovny). Nutno dodat, že regulace pojišťoven je dosti přísná a krach pojišťovny je zcela výjimečnou událostí, navíc, v takovém případě přichází na řadu klienti jako první tak, aby jim nevznikla škoda. Protože krach jedné pojišťovny by otřásl důvěrou populace k pojišťovnictví jako celku.

Pozn.: U všech pojištění sjednaných po 20. prosinci 2012 pojišťovny používají tzv. unisexové sazby, tj. pojistné pro muže a ženy je zprůměrováno. Ať je klientem pojišťovny muž či žena, za pojistnou ochranu platí stejně.


Životní pojištění na míru

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku