Kapitálové životní pojištění

V jednom produktu kombinuje pojistnou ochranu a spoření (přesněji: klient svěřuje peníze pojišťovně a ta s nimi nakládá zcela dle svého uvážení). Toto pojištění je pro klienta zcela neprůhledné a patří k nejnákladnějším produktům. Jinak řečeno, je velmi těžké si představit člověka, pro kterého je výhodnější než jiné typy rezervotvorného pojištění.

Vyplňte formulář vpravo - ozveme se vám

Ozveme se obratem - nezávazně vám poradíme s výběrem životního pojištění.

 

Kapitálové životní pojištění a jeho charakteristika

Část z placeného pojistného je určena na pokrytí rizika smrti a část je pojišťovnou připisována ve prospěch klienta jako tzv. kapitálová hodnota. Neprůhlednost spočívá v tom, že pojišťovna tají cenu krytí rizika smrti i další poplatky účtované klientovi. Kapitálovou hodnotu pojišťovna obhospodařuje sama, případně ji investuje a zhodnocuje konzervativním způsobem, ale opět klient nemá možnost zjistit, co se s prostředky děje. Pojišťovna garantuje minimální zhodnocení ve výši tzv. technické úrokové míry (dále TÚM), která dnes činí maximálně 1,9 % ročně, pojišťovna také může připisovat podíly na zisku nad rámec TÚM. Tyto podíly jsou však negarantované, netransparentní a velmi nízké. Častým hezky znějícím argumentem prodejců pro založení kapitálového životního pojištění je právě tvrzení, že zhodnocení je garantované. Zapomínají však dodat, že pro klienta je obtížné zjistit, z jaké částky se TÚM vypočítává. Fakticky vzato je tedy kapitálové životní pojištění nástrojem zpravidla ztrátovým i nominálně (bez zohlednění inflace). Praktický příklad pro posouzení výhodnosti: Pokud budeme na spořicím účtu v bance spořit částku o stejné výši jako je pojistné, získáme ve většině případů vyšší výnos než v kapitálovém životním pojištění a navíc máme prostředky stále k dispozici.

Pozn.: U dříve sjednaných smluv může být TÚM vyšší, proto je před případným zrušením smlouvy vždy nutné ověřit její výhodnost a výši této garance. Vyšší technická úroková míra totiž sama o sobě neznamená, že smlouva je výhodná. Tyto smlouvy totiž trpí často obrovskou nákladovostí, která hezky vypadající procenta odmaže. Proto je korektnější vycházet při posuzování výhodnosti nástroje z částky, kterou pojišťovna garantuje klientovi k dožití se konce smlouvy. Setkáváme se v praxi s nástroji, které i přes deklarovanou vysokou TÚM neposkytnou klientovi zhodnocení prostředků nad inflaci, a tedy jsou ve skutečnosti ztrátové.


Životní pojištění na míru

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku