O přípravném kurzu Partners Akademie

Cílem přípravného vzdělávacího kurzu k certifikaci EFA, organizovaného společností Partners akademie, je poskytnout účastníkům kurzu teoretické a praktické odborné znalosti potřebné pro výkon profese v oblasti finančního poradenství a finančního plánování. Náplň vzdělávacího kurzu vychází ze standardních požadavků kladených v evropských zemích na finanční poradce, a to jak v rovině jejich odbornosti, tak v rovině přístupu ke klientům. Velký důraz je kladen také na etické otázky finančního poradenství a plánování.

Profesor Oldřich Rejnuš z Masarykovy univerzity a VUT Brno přednáší v kurzu k EFA

Kurz je akreditován asociací EFPA Česká republika jako přípravný vzdělávací kurz pro certifikační zkoušky European Financial Advisor (EFA). Náplň kurzu a jeho náročnost odpovídá náplni a náročnosti certifikační zkoušky EFA, která je naprosto srovnatelná s požadavky certifikačních zkoušek EFA v dalších mnoha evropských zemích, kde je tento certifikát rozšířen.

Náročnost kurzu odpovídá nárokům kladeným na dané odborné předměty na vysokých školách ekonomického zaměření. Tomu je přizpůsobeno i lektorské obsazení, výukové metody, studijní materiály a celková organizace studia v rámci kurzu.

Více informací o kurzu i certifikátu naleznete na specializovaném webu http://efa.partners.cz


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku