Den finanční gramotnosti

 Partners se v oblasti finančního vzdělávání angažují dlouhodobě, proto v roce 2011 Partners spustili projekt Den finanční gramotnosti.

Cíle projektu

  1. Veřejně diskutovat o problémech finanční negramotnosti obyvatel
  2. Dosáhnout ve spolupráci s UNESCO, respektive s OSN vyhlášení 8. září jako oficiálního Dne finanční gramotnosti
  3. Aktivně zvyšovat finanční gramotnost obyvatel formou publikační a publicistické činnosti a formou veřejných přednášek Školy finanční gramotnosti ve spolupráci s dalšími partnerskými subjekty a webem www.denfinancnigramotnosti.cz

Vize projektu

Jako největší finančně-poradenské společnosti na trhu nám záleží na finanční gramotnosti obyvatel. Ukazujeme, že jsme společensky odpovědná firma a zvyšujeme prestiž a důvěru naší značky a naší práce v očích široké veřejnosti.

 

Proč Den finanční gramotnosti 8.září?

Tento den je již od roku 1966 připomínán jako Mezinárodní den gramotnosti s cílem podporovat boj mezinárodního společenství s negramotností lidí. Jenže v České republice (a dalších vyspělých státech) je dnes obecná negramotnost pouze okrajovým problémem, týkajícím se méně než 1 % populace. Naopak problémem, který vyspělé země sužuje, je tzv. negramotnost finanční.

Finanční negramotnost obyvatel ČR se pohybuje v rozmezí 56 až 65 %. Vysoká je i v dalších vyspělých zemích – pohybuje se vysoko nad 50 % - například v Polsku více než 65 %, ve Velké Británii 65 – 56 % či v Německu a Maďarsku 56 – 51 %.

Vyhlášení 8. září Dnem finanční gramotnosti dodá potřebě zvyšovat finanční gramotnost obyvatel ekonomicky vyspělých zemí váhu a bude apelem na občany, firmy i vlády, aby investovali do řešení tohoto problému více úsilí a prostředků.

Škola finanční gramotnosti

Jednotliví poradci Partners se věnují zvyšování finanční vzdělání obyvatelstva formou standardizovaných lekcí finanční gramotnosti. Ty jsou určeny pro tyto skupiny:

  1. Žáci a studenti základních a středních škol (doporučeno pro poslední dva ročníky)
  2. Dospělí občané – přes úřady práce, centra pro děti a mládež (rodiče dětí), učitelé atd.
  3. Speciální skupiny – děti v dětských domovech a ženy vystavené domácímu násilí (ve spolupráci s nadací ROSA)

Den finanční gramotnosti je nekomerční projekt a jednotlivá školení (cyklus několik na sebe navazujících lekcí přizpůsobených cílové skupině) probíhají bez nároku na honorář. Jsou při nich využívány interaktivní pomůcky a jednotliví lektoři jsou řádně proškoleni. Pokud máte zájem se do projektu zapojit a chtěli byste, aby se školení konalo i u vás, napište nám na dfg@partners.cz.

Pojďte do toho s námi a podpořte Den finanční gramotnosti, staňte se fanoušky naších Facebookových stránek a navštivte náš web www.denfinancnigramotnosti.cz.

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku