Vít Mikolášek, ředitel právních služeb a compliance a místopředseda představenstva

Vít Mikolášek působí v Partners jako ředitel právního oddělení od roku 2007. Zároveň je garantem funkce Compliance zajišťující soulad výkonu společnosti s právními předpisy.

Vít Mikolášek (*1982) v roce 2006 úspěšně absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. O roku 2005 působil na Ministerstvu financí v odboru Legislativy finančního trhu v oddělení kapitálového trhu a poté v oddělení bankovnictví. Podílel se na přípravě a implementaci evropské legislativy a úpravě zákona o bankách, podnikání na kapitálovém trhu, o spořitelnách a dalších.

V Partners působí od jeho založení v roce 2007 na pozici vedoucího právního oddělení a compliance a zajišťuje tak veškerou právní agendu Partners a dceřiných společností. Od roku 2011 je jeho ředitelem. Od roku 2012 je také v představenstvu společnosti, od poloviny roku 2014 na pozici místopředsedy představenstva.

Ve volném čase hraje tenis, rád připravuje pro své kolegy různé mimopracovní aktivity jako je sjíždění řeky či grilování a nejlépe se odreaguje při rychlé jízdě autem.

Vybrané mediální výstupy naleznete zde:

Fotografie Víta Mikoláška ke stažení zde.


Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.