Reklama

Partners aktivně komunikují se svými klienty formou inzerce a reklamy, jejichž cílem je získávat důvěru potenciálních klientů a seznamovat širokou veřejnost se značkou Partners. Celoplošně využívají zejména outdoor, print, online, TV. Vedle toho podporují personifikovanou billboardovou kampaň poradců a manažerů Partners v regionech.

Peníze investované do reklamy a inzerce se Partners zhodnotily. Dokazují to i pravidelné výzkumy, které si Partners nechávají zpracovat od agentury Mind Bridge. V polovině roku 2011 byli Partners mezi specializovanými finančněporadenskými společnostmi spontánně nejznámější (21 %). Podpořeně pak znalost Partners uvedlo přes 36 % respondentů.

Reklamní kampaně

2012

Do letošní kampaně Partners dali jednoduchou myšlenku, vtip a nadsázku. Základní myšlenku kampaně inspiroval pravidelný výzkum, během kterého opakovaně dotazovaní uváděli, že finanční poradenství prostě „není pro ně". Jakmile jsme jim podstatu služby vysvětlili, začali pokyvovat a prohlásili: „No je fakt, že auto si také neopravuji sám...“. A pak už stačila nadsázka režiséra Petra Čtvrtníčka a tři vtipné spoty byly na světě. Více o vzniku spotu se dozvíte ve videu "making of" na YouTube zde.

2011

Reklamní spot Partners byl v tomto roce animovaný a originální formou vysvětloval význam finančního poradenství. Komentář namluvil přední český herec Jiří Dvořák a v klipu byly využity nejmodernější 3D technologie. Kampaň navázala na předchozí rok a stejně tak se snažila především vzdělávat veřejnost v tom, o čem finanční poradenství je, co může lidem přinést a jak vlastně probíhá.

2010

Vzdělávání, ztotožnění i vtip. Tak by se dalo shrnout poselství reklamní kampaně v roce 2010, která usilovala o lepší vysvětlení podstaty finančního poradenství. Před samotným sestavením a spuštěním kampaně proběhl rozsáhlý průzkum mezi cílovou skupinou společnosti. Potvrdilo se, že podstata finančního poradenství zůstává pro většinu veřejnosti nejasná. Právě proto se kampaň zaměřila hlavně na edukaci a propojení pozitivních hodnot poradenství se značkou Partners. Video se od předešlého roku liší především proložením slidů.

2009

Partners byli první finančně-poradenskou společností v České republice, která v roce 2009 přišla s vlastním televizním spotem, který režíroval F. A. Brabec. Ve spotu se Partners zaměřili na to, jak poradce Partners pracuje: tedy že v první fázi s klientem probere a zhodnotí jeho aktuální situaci, potřeby a cíle, a nenabízí mu hned pojistky či smlouvy k podpisu.

Podpora podnikání v regionech

V rámci personifikované billboardové kampaně v regionech nabízíme podporu ze strany centrály těm, kteří se rozhodli zviditelnit svůj byznys. Poradci a manažeři se na billboardech objevují buď jako jednotlivci, nebo celé týmy, někteří zvolili cestu propagace adresy pobočky. Cílem této marketingové komunikace je především zvýšení povědomí o značce a podpora byznysu v daném místě.

srozumitelne odpovime na vase financni otazky


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.