Výzkum DFG: Finanční gramotnost žáků je před výukou malá až nulová

Je to již rok, co byla na základních školách povinně zavedena výuka finanční gramotnosti. V rámci výzkumu Dne finanční gramotnosti realizovaného MindBridge Consulting zjišťovali Partners, jak se na základních a středních školách probíhá. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že vstupní znalosti žáků a studentů před zahájením výuky finanční gramotnosti jsou malé až nulové, viz graf 1.

„Základní znalosti o trhu, nějakých finančních institucí, povědomí o používání platební karty a bankomatu má podle pedagogů téměř polovina dětí, 45 procent. Na střední úrovni je čtvrtina studentů. Ti se již orientují v základních finančních produktech s vědomím, na co který je,“ doplňuje Lada Kičmerová, ředitelka marketingu a PR Partners. „Téměř třetina, 29 procent, ale má znalosti nulové. Z výsledků jasně plyne, že výuka finanční gramotnosti byla zavedena doslova za pět minut dvanáct. Současná generace mladých lidí už žije ve svobodném světě, kde nabídka finančních produktů je obrovská a orientovat se v nich bude pro ně nezbytné.“

Nejčastěji výuka finanční gramotnosti na základních a středních školách probíhá jako výklad látky s následným zkoušením nebo testem se známkováním (45 %), nebo jako přednáška bez zkoušení či testu (40 %), viz graf 2. „V rámci projektu Den finanční gramotnosti, který se věnuje vzdělávání žáků na ZŠ, studenů na SŠ a dospělých a letos bude rozšířen i na výuku pro seniory, využíváme formu interaktivních přednášek se zapojením účastníků pomocí diskuse či her. V rámci projektu jsme touto formou za dva roky odškolili již přes 1100 lekcí Školy finanční gramotnosti a reference jsou velice pozitivní. Je škoda, že podle výzkumu tuto metodu využívá jen 35 procent pedagogů,“ komentuje výsledky Viola Baštýřová, koordinátorka projektu Den finanční gramotnosti.

Děti láká hospodaření domácnosti, investice ne

Jako nejdůležitější téma (55 %) pro budoucí život žáků a studentů je samotnými učiteli hodnoceno „hospodaření domácnosti“ (tedy práce s příjmy a výdaji, tvorba rozpočtu). Druhým nejdůležitějším tématem jsou „finanční produkty“ (25 %), základní bankovní a pojišťovací produkty a principy půjček včetně RPSN. Co se týká atraktivity tématu pro žáky, tak pedagogové označili nejčastěji (33 %) „hospodaření domácnosti“. Na druhém místě se umístilo téma „peníze“ (22 %) zaměřené na mechanismy zhodnocení či ztráty hodnoty peněz, cenotvorby a základní platební nástroje.

„Hospodaření domácnosti je z hlediska finanční gramotnosti a zodpovědného finančního chování nejdůležitější. Rodiče by rozhodně neměli čekat, až se o tom začnou jejich děti učit ve škole, ale postupně je seznamovat s rodinnými financemi už od útlých let. Samozřejmě je třeba informace přizpůsobit jejich věku, ale rozhodně potomky z debat o rodinných financích nevyčleňovat,“ radí Viola Baštýřová. „V rámci projektu Den finanční gramotnosti se zaměřujeme i na skupinu mladších dětí. Vytvořili jsme omalovánky s finančními rčeními, nyní připravujeme knihu finančních pohádek, jejíž součástí budou hry a různá cvičení.“

Naopak za nejméně důležité (1 %) a atraktivní (9 %) považují kantoři téma zhodnocení peněz (tedy investice, důchodové spoření), viz graf 3. „To je bohužel špatná zpráva, protože investice a zajištění do budoucna přímo souvisí s tvorbou rezerv. A už žáci či studenti by měli vědět, jak tvořit rezervy nejenom na krátkém horizontu, ale i dlouhodobě. Sice se jim může zdát, že do penze je daleko, ale čím dříve na ni budou připraveni, tím lépe,“ říká koordinátorka projektu Den finanční gramotnosti.

Finanční gramotnost je vyučována jako samostatný předmět pouze okrajově (6 %), nejčastěji je toto téma začleněno do výuky občanské výchovy (52 %), a to zejména na ZŠ. V drtivé většině ho vyučují interní pedagogové (94 %). Používanými materiály pro výuku finanční gramotnosti na základních a středních školách jsou zejména podklady Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo České národní banky (67 %), dále vlastní materiály z různých zdrojů, např. z webu (58 %).

Informace o průzkumu: Výzkum byl realizován formou osobního (F2F) dotazování společností MindBridge pro společnost Partners v srpnu 2014. Do výzkumu bylo zahrnuto 163 respondentů, pedagogů na základních a středních školách. Odučeno ve školství v průměru 19 let, v 76 % se jednalo o učitele s vysokoškolským pedagogickým vzděláním, 71 % žen a 29 % mužů, 31 % pedagogové na 1. stupni ZŠ, 35 % na 2. stupni ZŠ a 34 % na SŠ (zhruba polovina na gymnáziu), v 15 % případů byli dotazováni členové vedení školy, ve 27 % se jednalo o pedagogy vyučující finanční gramotnost.

Graf 1

Graf 2

Graf 3

Pro více informací kontaktujte:

Viola Baštýřová, Partners, viola.bastyrova@partners.cz, tel.: 776 21 05 99

Partners se v roce 2009 stali největší finančněporadenskou firmou v České republice a v roce 2013 překročil obrat společnosti 1,3 miliardy korun. Do skupiny Partners patří i projekty Partners bankovní služby, Partners Akademie, Partners Media a Partners investiční společnost. Zásluhu na úspěchu poradenství Partners má především objektivita, nabídka exkluzivních produktů a pečlivá příprava a vzdělání finančních poradců Partners. Odborníci a analytici Partners v čele s Pavlem Kohoutem, Alešem Tůmou a Josefem Uchytilem či Davidem Kučerou publikují v předních českých médiích i na finančním webu Finmag a portálu Peníze.cz. Od roku 2008 do konce roku 2010 se vybraní poradci účastnili pořadu České televize Krotitelé dluhů. V roce 2011 Partners vyhlásili 8. září Dnem finanční gramotnosti a spustili projekt pod stejným názvem ve spolupráci s organizací UNESCO. V roce 2012 expandovali na polský trh, rozšířili distribuční síť o franšízy Partners market a jako první finančněporadenská společnost zavedli investiční poradenství. V roce 2013 se stali nositeli prestižního titulu Ruban d’Honneur v soutěži European Business Awards a v roce 2014 získali též ocenění Czech Superbrands.Partners zkrátka znamená: „Finanční poradenství jinak“.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.