Finanční barometr Partners: Polovina Čechů netuší, kolik odvádí na sociálním pojištění

Termín pro vstup do druhého pilíře se pro občany starší pětatřiceti let nezadržitelně blíží, možnost rozhodnout se mají jen do 30. června 2013. Jenže jak vyplynulo z on-line výzkumu prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos pro společnost Partners tak sotva desetina Čechů tuší, jaké jsou přesné odvody do prvního pilíře, z něhož jsou vypláceni současní důchodci, 44 % uvedlo špatnou odpověď a 48 % pak zcela netuší, jak vysoké odvody jsou (viz graf 1). „Tato neznalost může rozhodnutí o vstupu do druhého pilíře ovlivnit: lidé slyší 2 plus 3 %‘, ale protože nevědí, k čemu tato čísla vztáhnout, mohou nesprávně vyhodnotit vhodnost spoření ve druhém pilíři,“ domnívá se Aleš Tůma, investiční analytik Partners.

Ve společnosti obecně ohledně druhého pilíře panuje negativní nálada.  Přispívá k tomu špatná komunikace ve vysvětlování důchodové reformy ze strany státu a téměř neexistující distribuce vzhledem k minimální odměně za velmi náročnou práci: obtížná a drahá certifikace a registrace u České národní banky, komplikovaný proces a obtížná komunikace směrem k potenciálním klientům. „Nízkou informovanost o druhém pilíři a jeho možnostech při spoření na stáří dokládá také to, že ti účastníci průzkumu, kteří chtějí vstoupit do druhého pilíře, by si jako investiční strategii nejčastěji zvolili konzervativní důchodový fond, který má nízký výnosový potenciál a peníze investorů obratem zase svěří státu, tedy nakoupí státní dluhopisy,“ komentuje výsledky Tůmaa dodává: „Je proto dobře, že se ti, kteří se pro vstup do II. pilíře rozhodnou, obrátí  s výběrem investiční strategie na odborníka, přeci jenom  jde o rozhodnutí, které ovlivní životní úroveň ve stáří.“ Viz graf 2.

Na otázku, proč lidé nehodlají vstoupit do druhého pilíře, nejčastěji zvolili variantu, že se obávají „znárodnění“ fondů, viz graf 3. Zhruba jedna čtvrtina Čechů si také spoří v jiných produktech, než je druhý pilíř. „Obavy ze znárodnění jsou naprosto liché, a kdyby Česká republika byla v takové situaci, aby byla nucena k tomuto kroku přistoupit, tak kolik by asi byla schopna vyplácet v pilíři prvním? Dále je třeba si uvědomit, že odvody do druhého pilíře jsou v Česku minimální oproti odvodům v okolních zemích, a i tam došlo jen ke snížení odvodů. Dokonce ani na Kypru penzijní fondy neznárodnili. Myslíme si, že podoba reformy není ideální a určitě bychom si ji dokázali představit lepší, ale je to začátek a alespoň první krok k tomu vzít část prostředků, které padají do černé díry státu, a spořit si je na vlastním účtu. Upřímně si myslím, že vložení oněch pěti procent do fondu silné nadnárodní finanční instituce je větší jistota než u českého státu,“ komentuje výsledky Petr Borkovec, generální ředitel Partners.

Neznalosti a neochotě vstoupit do druhého pilíře nahrávají i zaměstnavatelé, viz graf 4. Jak vyplynulo z výzkumu, tak více než polovina z nich o možnostech vstupu své zaměstnance neinformovala. „Naši poradci se v praxi setkávají často i s tím, že zaměstnavatelé poskytují mylné informace, jako že vstup je možný jenom, když se rozhodne i manžel atd. Dokonce v jednom případě jsme řešili situaci, že klientce bylo vyhrožováno vyhazovem, pokud podepíše vstup do druhého pilíře. Takováto jednání jsou v rozporu se zákonem. Rozhodnutí je na každém jedinci a povinností zaměstnavatele je ho respektovat a učinit příslušná opatření v nastavení odvodů,“ shrnuje Petr Borkovec.

Informace o průzkumu:

Výzkum byl realizován metodou on-line dotazování na reprezentativním vzorku populace ve věku od 18 do 50 let (dle regionu, kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání) v dubnu 2013. Velikost základního souboru byla 1050 respondentů.

Pro více informací kontaktujte:

Viola Baštýřová, Partners, viola.bastyrova@partners.cz, tel.: 776 21 05 99

O společnosti:

Partners se v roce 2009 stali největší finančněporadenskou firmou v České republice a v roce 2012 překročil provizní obrat společnosti 1,45 miliard korun. Do skupiny Partners patří i projekty Partners bankovní služby, Partners Akademie, Partners Media a Partners investiční společnost. Zásluhu na úspěchu poradenství Partners má především objektivita, nabídka exkluzivních produktů a pečlivá příprava a vzdělání finančních poradců Partners. Odborníci a analytici Partners v čele s Pavlem Kohoutem, Alešem Tůmou a Davidem Kučerou publikují v předních českých médiích i na finančním webu Finmag a portálu Peníze.cz. Od roku 2008 do konce roku 2010 se vybraní poradci účastnili pořadu České televize Krotitelé dluhů. V roce 2011 Partners vyhlásili 8. září Dnem finanční gramotnosti a spustili projekt pod stejným názvem ve spolupráci s organizací UNESCO. V roce 2012 expandovali na polský trh, rozšířili distribuční síť o franšízy Partners market a jako první finančněporadenská společnost zavedli investiční poradenství. V roce 2013 se stali nositeli prestižního titulu Ruban d’Honneur v soutěži European Business Awards. Partners zkrátka znamená: „Finanční poradenství jinak“.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.