Finanční barometr Partners: Jak hospodaří české domácnosti?

Hospodaření českých domácností má k ideálu daleko. Češi a Češky přitom sami vědí, co by mohlo pomoci. Od slov k činům je ale zatím daleko. Vyplývá to z průzkumu finanční gramotnosti na téma muži, ženy a finance, který pro Partners realizovala společnost MindBridge Consulting.

Češi žijící v párech mají nejčastěji (46 %) každý svůj vlastní účet, a pokud chtějí pořídit něco do domácnosti, vzájemně se dohodnou. Jenže kdyby si měli Češi vybrat ideální variantu, tak tento systém hospodaření jich zvolí sotva třetina. Za nejideálnější, a to 39 % odpovídajících, považuje systém, kdy v domácnosti je jeden nebo více účtů se společných přístupem partnerů, kam chodí oba příjmy.V současné době tento systém má „jen“ 33 % domácností. Jiným, ale také velmi preferovaným modelem, je, že každý z páru má vlastní účet a k nim si navíc založí účet společný na provoz domácnosti. Tento systém jako ideální vidí 17 % dotázaných, zatímco dnes ho využívá jen 6 %.  Nezanedbatelné je také, že celá desetina respondentů uvedla, že účet má jen jeden z partnerů, ale chodí na něj příjmy obou dvou, viz graf 1.

 

„Pokud se podíváme na výsledky, je zarážející, v kolika domácnostech mají partneři pouze vlastní účty a na společné náklady se takzvaně skládají. Tento model, který nezohledňuje potřebu nenadálých výdajů, považuji z dlouhodobého hlediska za neudržitelný,“ říká k výsledkům Dagmar Prajzlerová, manažerka Partners bankovních služeb, a dodává: „Z výzkumu také vyplynulo, že o běžný chod domácnosti se starají ženy. Proto lze jako ideální doporučit systém, kdy domácnost má na denní chod vyšetřený jeden speciální účet, kde jsou prostředky od obou z páru, z něhož se hradí běžné, případně neočekávané výlohy. Námitce, že vedení dalšího účtu je spjaté s výdaji, lze předejít výběrem účtu s nízkými, nebo nulovými poplatky a navíc s výhodnějším úročením, které jsou už na našem trhu běžné.“

Sezdaní versus nesezdaní

Z pohledu dvojic, které spolu žijí tzv. na psí knížku, a párů žijících ve svazku manželském, vyplývá, že obě skupiny preferují zcela odlišný model hospodaření. Nesezdaní nejčastěji volí formu vlastních účtů a dohody na společných výdajích, a to v 62 %, kdežto manželé jen v 36 % případů (viz graf 2).

Přestože takto hospodaří většina párů, tak za ideální ho nepovažují. Rozdíl mezi současným stavem a představou ideálu byl v tomto případě největší, u svobodných lze pozorovat pokles 20 procentních bodů (tedy ideální představa pro 42 % respondentů) a u sezdaných pokles o 10 procentních bodů (tedy 26 %), viz graf 3.

Manželé naopak nejčastěji (43 %) mají model jednoho či více společných účtů, k nimž mají oba přístup a kam jim chodí výdělky, což navíc téměř polovina všech sezdaných (49 %) považuje za ideální. U svobodných tento systém tak populární není, využívá ho jen 17 % a za ideální ho považuje necelá čtvrtina (23 %). Z hlediska toho, co svobodní reálně využívají a jaký model by chtěli mít, vede varianta dvou vlastních účtů a jednoho společného. Aktuálně takto hospodaří 7 % dotázaných, ale chtělo by 25 %.

„Výsledky ukazují současný trend, kdy každý z partnerů přichází do vztahu s vlastním účtem, který využívá již od dob studií. Ten si obvykle ponechají, a navíc si v ideálním případě pár pořídí jeden účet společný na běžné výdaje domácnosti a vybavení. Tento model by byl před dvaceti lety naprosto nepředstavitelný,“ komentuje výsledky Dagmar Prajzlerová.

„Preferovaný model finančního hospodaření domácnosti je nezávislý na pohlaví, postoje mužů i žen jsou totiž prakticky shodné. Rozdíly jsou vidět mezi svobodnými, kdy se společná domácnost a její financování teprve usazují, a mezi sezdanými páry, které spolu již nějaký čas hospodaří. Svobodní lidé jsou přesto i do budoucna opatrnější a chtějí si udržet vyšší míru finanční nezávislosti, než jakou mají dnes sezdané páry. Výsledky totiž naznačují, že model finančního hospodaření sezdaných domácností se proti současnému stavu bude měnit, a to tak, jak se vyvíjí i společenské vnímání institutu manželství. Míra soužití mimo manželský stav, nebo třeba průměrný věk, kdy lidé uzavírají svůj první sňatek, se za posledních 20 let zvýšil více než o 7 let,“ upřesňuje výsledky výzkumu Ladislav Klika, ředitel společnosti MindBridge Consulting. 

Jasná představa o partnerově/čině příjmech

Češi jsou v otázce uvádění svých příjmů partnerům velice otevření. 73 % mužů a 72 % žen uvedlo, že vědí docela přesně, kolik vydělává jejich protějšek. Zhruba čtvrtina pak říká, že zná výdělek partnera či partnerky orientačně. Jen velice malé procento žen i mužů tento údaj nezná ani orientačně, ať již proto, že ho partner tají, nebo proto, že se o něj nezajímá (viz graf 4).

Výzkum byl realizován společností MindBridge Consulting v srpnu 2012 na vzorku dospělé populace ve věku 25 až 60 let (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost výběrového souboru byla 1000 respondentů. Výzkum byl realizován metodou on-line dotazování.

 

Pro více informací kontaktujte:

Viola Baštýřová, Partners, viola.bastyrova@partners.cz, tel.: 776 21 05 99

 

Partners se v roce 2009 stali největší finančně-poradenskou firmou v České republice a v roce 2010 překročil provizní obrat společnosti jednu miliardu korun. Do skupiny Partners patří i projekty Partners bankovní služby, Partners Akademie, Partners Media a Partners investiční společnost. Zásluhu na úspěchu poradenství Partners má především objektivita, nabídka exkluzivních produktů a pečlivá příprava a vzdělání finančních poradců Partners. Odborníci a analytici Partners v čele s Pavlem Kohoutem, Alešem Tůmou a Dušanem Šídlem publikují v předních českých médiích i na finančním webu Finmag a portálu Peníze.cz. Od roku 2008 do konce roku 2010 se vybraní poradci účastnili pořadu České televize Krotitelé dluhů. V roce 2011 Partners vyhlásili 8. září Dnem finanční gramotnosti a spustili projekt pod stejným názvem ve spolupráci s organizací UNESCO. Partners zkrátka znamená: „Finanční poradenství jinak“.

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.