Do Česka přichází profesní sdružení EFPA a odborný certifikát finančních poradců €FA™

V sobotu jedenáctého září startuje historicky první přípravný kurz k získání odborného certifikátu €FA™ (Evropský finanční poradce), který bude vydávat nově vzniklé sdružení EFPA ČR. AFIZ (Asociace finančních zprostředkovatelů) a finančně poradenská společnost Partners tak reagují na zájem o široce uznávaný profesní standard, který bude dokládat odbornost a profesionalitu finančního poradce na českém, ale i evropském trhu.

„Touha po profesním standardu je u nás velmi stará, ale za zásadní považuji fakt, že v poslední době po něm volaly nejen regulační orgány, ale i samotný trh. Špičkoví odborníci, kteří zde působí, se zkrátka potřebují vyčlenit. Chtějí mít možnost ukázat svou přidanou hodnotu klientovi odkazem na získaný certifikát,“ říká generální sekretář AFIZ Marta Gellová.

EFPA, European Financial Planning Association, je první evropské sdružení, které vytváří trhem uznávané profesionální vzdělávací, certifikační a etické standardy pro poskytování finančních služeb napříč Evropou. EFPA je největší a nejrespektovanější orgán poskytující profesionální odbornou certifikaci v oblasti finančního poradenství a plánování. Jejím cílem je mimo jiné prohlubovat odbornost v sektoru evropského trhu finančních služeb.

V létě roku 2010 tak vznikla EFPA Česká republika, sdružení, jehož hlavní náplní bude vzdělávání finančních poradců a vydávání profesního certifikátu €FA™. Předsedkyní představenstva EFPA ČR je Marta Gellová, místopředsedou ředitel Partners Michal Oppl. Protože získání certifikátu je náročné z hlediska odborných znalostí a vyžaduje i tři roky praxe, vznikla potřeba přípravného vzdělávacího kurzu ke složení certifikačních zkoušek.

Přípravný kurz začíná v září

Partners připravili roční vzdělávací kurz, který získal akreditaci od EFPA a jehož absolventi by měli být zcela připraveni na získání certifikátu €FA™. První ročník kurzu je plně obsazen a startuje v sobotu 11. září. Kurz je složen z dvanácti modulů, které odpovídají struktuře certifikační zkoušky a zahrnují takové oblasti, jako jsou principy finančního poradenství a plánování, finanční matematika a statistika, zdaňování nebo legislativa a etika.

„Přípravný kurz je zajímavý především krásnou kombinací teoretických produktových, ale i praktických finančně plánovacích otázek. Ověřuje a učí vedle znalosti produktů i takové věci, jako je přístup ke klientovi, komunikaci s ním nebo řešení etických dilemat. To mělo v praktické rovině ten dopad, že nebylo vůbec snadné kurz na požadované úrovni sestavit a najít vhodné školitele. Nakonec se absolventi mohou těšit na takové osobnosti z řad lektorů, jako jsou Vladimír Bezděk, Petr Šimčák z Pioneer Investments, ekonom a člen NERV Pavel Kohout, odborník na etiku finančního poradenství a ochranu spotřebitele Tomáš Prouza nebo profesor Oldřich Rejnuš z Masarykovy univerzity,“ shrnuje místopředseda představenstva Partners Petr Borkovec.

EFPAEFPA Europe byla založena v roce 2000. V současné době působí v 18 zemích Evropské unie. Jednou z největších národních organizací je například EFPA v Itálii a Španělsku. Asociace organizuje certifikační zkoušky, akredituje vzdělávací programy včetně tvorby příslušných směrnic a obsahových náplní, vede databázi držitelů certifikátů a organizuje pro ně konference a odborné semináře. EFPA ČR vznikla v roce 2010 a jejím cílem je vzdělávání poradců a zkoušení a udělování certifikátu €FA™.

AFIZAsociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) vznikla v roce 2003 jako dobrovolná samoregulační profesní organizace právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy AFIZ jsou společnosti Aisa International, Consultor, Effectconsulting, Fincentrum, IBS – Invest Broker Service, KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, LAFiN INVEST, Limmit, Lindys, Partners Financial Services, a.s., Profit investment, TOP Pojištění, ZFP akademie a cca 1.000 individuálních členů – fyzických osob. Členové AFIZ se zavázali k dodržování samoregulačních norem včetně Etického kodexu, za jejichž porušení jsou disciplinárně odpovědní. AFIZ se mimo jiné podílí na řadě projektů, směřujících ke zkvalitnění služeb poskytovaných v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

Partners Finanční PoradenstvíPartners se v roce 2009 stali největší finančně-poradenskou firmou v České republice. Zásluhu na úspěchu má především nabídka nejkvalitnějších produktů na trhu a pečlivá příprava finančních poradců Partners. Tuto kvalitu potvrzují i nezávislé testy, exkluzivní produkty Partners v oblasti pojištění a pravidelného investování patří mezi ty nejvýhodnější na trhu. Odborníci z řad Partners publikují v předních českých médiích i na vlastním webu Finmag.cz. Od roku 2008 se vybraní poradci účastní pořadu České televize Krotitelé dluhů. Partners zkrátka znamená: „Finanční poradenství jinak.“


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.