První mezinárodní konference o finančním poradentství v Praze

 

Za účasti zástupců ze Španělska, Velké Británie, Německa, Rakouska, Slovenska a samozřejmě České republiky se 3. října v Praze v hotelu STEP uskuteční mezinárodní konference Evropské trendy a budoucnost finančního poradenství, pořádaná Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR). Cílem je zahájit v České republice stejně úspěšné konference, které pořádají evropská sdružení EFPA, a předávat si zkušenosti z oblasti finančního poradenství na mezinárodní úrovni.

„Český finančně-poradenský trh prošel za posledních deset let velkým vývojem a přiblížil se evropským standardům. Proto konference, která se bude věnovat aktuálním trendům v této oblasti nejenom v Česku, ale i v zahraničí, má své opodstatnění a nepochybně přispěje k další profesionalizaci tuzemského finančně-poradenského trhu,“ uvádí Petr Fejtek, šéfredaktor Finančního poradce, hlavního mediálního partnera akce.

Tématy, kterými se první konference EFPA ČR bude zabývat, jsou: Finanční poradenství a sociální sítě (Andrea Carreras-Candi, Director EFPA Španělsko), Bezprovizní distribuce finančního poradentství ve Velké Británii (Richard Taylor, FSA Anglie) doplněno o diskusní panel se zástupci trhu, Ministerstva financí ČR a České národní banky, Finanční plán v evropských zemích (Michal Oppl, Partners), opět s navazujícím diskusním panelem za účasti zástupců z Polska, Česka, Španělska, Německa, Rakouska, Současná evropská legislativa v oblasti finančního poradenství a plánování (Marta Gellová, EFPA ČR) a Nábor finančních poradců a zkušenosti s náborem (Zdeněk Santler, Santia). Součástí programu bude také diskuse zástupců partnerů konference na aktuální téma z finančně-poradenského trhu, které bude upřesněno před konferencí.

„Konferenci vnímáme jako velice prestižní záležitost, proto jsme se stali jejím generálním partnerem. Naším cílem je dlouhodobě podporovat kvalitní finanční poradenství a odbornost jednotlivých poradců. Právě poradci Partners se stali vůbec prvními držiteli certifikátu €FATM v České republice,“ dodává Michal Oppl, partner společnosti Partners.

Konference: Evropské trendy a budoucnost finančního poradenství

Termín: 3. října 2012

Místo: Hotel STEP, Malletova 1141, Praha 9

Pořadatel: Sdružení EFPA ČR

Další informace a registrace na: http://www.efpa.cz/page.php?kod=mezinarodni-konference-Efpa-cr-2012

Více o EFPA Europe: http://efa.partners.cz/efpa-europe.php

Více o EFPA ČR: http://www.efpa.cz/index.php

 

Pro více informací kontaktujte:

Viola Baštýřová, Partners, viola.bastyrova@partners.cz, tel.: 776 21 05 99

 

€FPA Europe (European Financial Planning Association) byla založena v roce 2000 a je první nevládní organizací s vybudovanými profesními, vzdělávacími, zkušebními a etickými standardy v oblasti finančních služeb, působící v rámci 21 evropských zemí. Je největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, která se zabývá zvyšováním kvality, kreditu a profesionality poskytování služeb v oblasti finančního poradenství a finančního plánování.  Asociace organizuje certifikační zkoušky, akredituje vzdělávací programy včetně tvorby příslušných směrnic a obsahových náplní, vede databázi držitelů certifikátů a organizuje pro ně konference a odborné semináře. €FPA ČR vznikla v roce2010 a jejím cílem je vzdělávání poradců a zkoušení a udělování certifikátu €FA™. Dále je akreditována Českou národní bankou k provádění zkoušek dle ZPKT. V přípravě je akreditace k provádění zkoušek pro distribuci produktů důchodové reformy.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.