Partnerství

Partnerství s vysokými školami

Mezi úspěšnými poradci a manažery Partners je mnoho těch, kteří s podnikáním ve financích začali hned po škole nebo dokonce ještě během studií. Kariéra v Partners je pro vysokoškolské studenty a absolventy v mnoha ohledech zajímavá: jste pánem svého času, ohodnoceni přesně podle vlastního výkonu, získáváte skutečně praktické informace o finančních produktech a financích jako takových.

Partners proto podporují a rozvíjejí spolupráci s vysokými školami, zejména těmi zaměřenými na finance a ekonomii. Spolupráce se týká hlavně přednášek odborníků z Partners na univerzitách, konzultací bakalářských a diplomových prací nebo praxe ve finančním poradenství. Hlavním partnerem se v posledních letech stala Provozně ekonomická fakulta na Mendelově univerzitě v Brně. Není náhodou, že několik představitelů v čele Partners, například Partner Petr Borkovec, ředitelé Michal Oppl nebo Erik Brychta, tuto školu vystudovali nebo zde vedli semináře pro studenty.

Nový studijní obor: spolupráce PEF a Partners

Po dvou letech úspěšné spolupráce představili Partners spolu s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně zbrusu nový studijní obor Finance a investiční management, šitý na míru studentům, kteří uvažují o kariéře v oblasti finančnictví.

Realizací nového studijního oboru pro budoucí generaci finančních specialistů uskutečňují Partners další krok v cestě k naplnění své vize „být symbolem novodobého finančního plánování“. Obor Finance a investiční management, jehož koncepci vytvořila Provozně ekonomická fakulta právě ve spolupráci s odborníky z Partners, se otevírá poprvé v akademickém roce 2011/2012 v prezenční formě pro zhruba padesátku studentů. Obor však bude možné studovat i takzvaně „dálkově“, kdy student dojíždí na univerzitu spíše jen v pátek a o víkendech. Jedná se tedy o koncept vhodný i pro poradce a manažery Partners.

Výuka by měla být interaktivní a hodně zaměřená na praxi, proto je tento specifický obor určen pouze pro omezený počet uchazečů. Probíhat bude nejen v režii profesorů Mendelovy univerzity, ale také v podání odborníků z řady finančních institucí. Největší „bombou“ je právě propojení studijního oboru s praxí. Partners a PEF domluvili spolupráci s mnoha prestižními partnery: UniCredit Bank pro oblast bankovnictví, AEGON zastřeší pojišťovnictví, společnost Pioneer IS investice. Některých přednášek se zhostí například Pavel Kohout, Petr Borkovec či Tomáš Prouza z Partners.

Teorie ruku v ruce s praxí

Absolventi nového oboru získají znalosti a dovednosti potřebné pro řízení komerčních institucí finančního trhu. Budou schopni vyhodnocovat makroekonomickou situaci a vývoj na finančních trzích, pružně reagovat na vlivy působící na ekonomické subjekty i samotné finanční instituce a zohledňovat je ve svém rozhodování. Podnět pro vznik nového oboru vzešel totiž i z potřeb trhu práce, kde se projevuje poptávka po kvalitních absolventech nejen s teoretickými znalostmi, ale i praktickými dovednostmi v oblasti finančních a kapitálových trhů. Jednou z podmínek úspěšného dokončení studia nového oboru je proto absolvování řízené praxe u komerčních institucí finančního trhu.

 

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku