Společnost Partners a její poradci poskytují své služby způsobem APS Analýza/Poradenství/Servis.

Společnost Partners a její Poradci poskytují své služby způsobem APS. Tedy Analýza, Poradenství a Servis. Společnost Partners poskytuje své služby vždy na základě analýzy osobní a finanční situace klienta a analýzy potřeb. Až na základě provedené analýzy doporučujeme řešení klientových potřeb ve finančním plánu. Neprodáváme finanční produkty bez této řádné analýzy a bez návrhu finančního plánu. Doporučujeme klientům, aby vždy trvali na tomto způsobu poskytnutí služby.

Výjimkou z pravidla předložení finanční analýzy Poradcem Partners a pravidla APS může být – v odůvodněných případech nebo na žádost klienta – kdy činnost vykonává poradce a zaměstnanci poradců v rámci Obchodního místa Partners market anebo zaměstnanců Partners pověřených konkrétní obchodní činností (zejména v rámci klientského centra Partners).

Prosíme klienty, aby jakýkoliv způsob nedodržení pravidel poskytnutí služby ze strany Poradce Partners ohlásili společnosti Partners na adrese reklamace@partners.cz nebo na bezplatné lince 800 63 63 63. Dovolujeme si upozornit, že v případě nespokojenosti s řešením reklamace je klient oprávněn se též obrátit na Finančního arbitra ČR (v případech životního pojištění, investičních služeb, spotřebitelských úvěrů a stavebního spoření – viz www.finarbitr.cz) nebo na Českou obchodní inspekci (v ostatních případech – viz www.coi.cz).

Služby společnosti Partners a jejich Poradců jsou bezplatné. Žádáme klienty, aby nepředávali Poradcům Partners žádné finanční prostředky ani na úhradu sjednaných finančních produktů a to ani v hotovosti, ani převodem na účet. Prosíme klienty, aby jakoukoliv žádost Poradce Partners o úhradu finančních prostředků ohlásili společnosti Partners na adrese reklamace@partners.cz nebo na bezplatné lince 800 63 63 63.

Doporučujeme klientům, aby si ověřili, že osoba, se kterou jednají, je skutečně poradce Partners (mandatář, koncipient či provozovatel OM) a to na naší bezplatné infolince 800 63 63 63 anebo na stránkách České národní banky v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů. U zaměstnanců Partners nebo zaměstnanců poradců si tuto skutečnost klient může ověřit jen na bezplatné infolince 800 63 63 63. Společnost Partners nemůže nést odpovědnost za jednání osob, které se pouze vydávají za Poradce společnosti Partners, ale reálně jimi nejsou.

Klientům Partners jsou nabízeny finanční produkty renomovaných finančních ústavů z České republiky (ve většině případů pojišťovna, banka, investiční společnost, stavební spořitelna, penzijní společnost), neuzavírejte smlouvy se subjekty, jejichž jména neznáte. V případě pochybností volejte bezplatnou linku 800 63 63 63.

Doporučujeme klientům, aby si vždy ověřili, že finanční prostředky posílají skutečně na účet dané finanční instituce.

Poradci Partners jsou povinni dodržovat obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy společnosti Partners.

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku