Obecné zásady, jakými hodnotami se poradci a zaměstnanci Partners řídí a co doporučujeme vám?

Poradci Partners při poskytování zprostředkovatelských a poradenských služeb na finančním trhu jednají s vědomím toho, že oprávněné zájmy a potřeby klienta v oblasti osobních financí jsou prvořadé. Při výkonu činnosti je nutné dbát na to, aby nebylo narušováno právo na soukromí klienta a pokud je to možné, byl dodržován zdvořilý, vstřícný a korektní přístup vůči všem klientům.

Poradci Partners vykonávají zprostředkovatelskou a poradenskou činnost na finančním trhu s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, poskytují své služby kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě a objektivně.

Údaje o klientech je možné získávat pouze tak, aby bylo zachováno právo na ochranu osobnosti a osobních údajů. Při navazování kontaktu s klientem či vyžadování informací od klienta se Poradci Partners řídí právními předpisy a v maximální možné míře dbají na to, aby nebylo toto jednání pro klienta obtěžující, případně klientovi vysvětlí důvody získávání informací. Bez poskytnutí nezbytných informací není možné klientovi poskytnout služby s odbornou péčí a z toho důvodu je Poradce Partners oprávněn odmítnout poskytnutí služeb a spolupráci ukončit.

Zásady spolupráce společnosti Partners, jejího Poradce a klienta jsou popsány v dokumentu Finanční analýza, kterou Poradce Partners musí při výkonu činnosti vždy s klientem použít, ať již v tištěné či elektronické podobě. Doporučujeme každému klientovi, aby vždy trval na předložení finanční analýzy Poradcem Partners a pozorně si přečetl tzv. „Zásady spolupráce“.

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku