Stížnosti

Pokud je klient nespokojen s nastavením a parametry zprostředkovaných smluv, je oprávněn podat stížnost dle vnitřního předpisu Reklamační řád pro zákazníky společnosti Partners.

Pokud společnost Partners stížnost klienta vztahující se ke smlouvám životního pojištění, investičních služeb, smlouvám o spotřebitelském úvěru nebo smlouvám o stavebním spoření neuzná za oprávněnou, je klient oprávněn podat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem (www.finarbitr.cz).

Ve všech ostatních případech, které nejsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku, je klient oprávněn podat stížnost u České obchodní inspekce (www.coi.cz), a to i v případě, kdy klient nepodal stížnost dle vnitřního předpisu reklamační řád pro zákazníky společnosti Partners. Dalším orgánem mimosoudního řešení sporů v oblasti neživotního pojištění (vyjma pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, tzv. „povinného ručení“) je také Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).

Pokud je klient nespokojen s nastavením a parametry zprostředkovaných smluv, je rovněž oprávněn podat stížnost u České národní banky (www.cnb.cz). ČNB nemůže klientovi přiznat nárok na náhradu škody, ovšem je oprávněna uložit sankci společnosti či Poradci.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku