Úvodní ustanovení, kdo jsme a co děláme?

Společnost Partners Financial Services, a.s. v rámci svého předmětu podnikání vykonává zejména činnost pojišťovacího agenta podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), činnost investičního zprostředkovatele podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, nebo jinou zprostředkovatelskou činnost. Tuto činnost vykonává také prostřednictvím svých smluvních partnerů, kterými jsou zejména mandatáři nebo koncipienti (fyzické osoby), kteří na základě mandátní smlouvy, nebo provozovatelé OM (fyzická nebo právnická osoba), kteří na základě smlouvy o spolupráci, vykonávají pro Partners činnost vázaného zástupce podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nebo podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí nebo zprostředkovávají ostatní finanční produkty (dále také „Poradci“). Pokud není v konkrétních ustanoveních Etického kodexu stanoveno jinak, rozumí se Poradci taktéž zaměstnanci poradců a taktéž zaměstnanci Partners, kteří vykonávají zprostředkovatelskou činnost v oblasti finančního trhu (zejména zaměstnanci klientského servisu Partners).

Dodržování ustanovení Etického kodexu, společně s pravidly profesionálního chování v souladu s etickými principy obecně uznávanými na finančním trhu, napomáhá chránit dobré jméno při výkonu zprostředkovatelské činnosti.

Ustanovení tohoto Etického kodexu se vztahují na Poradce Partners.

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku