Úvodní ustanovení, kdo jsme a co děláme?

Společnost Partners Financial Services, a.s. v rámci svého předmětu podnikání vykonává zejména činnost samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, činnost investičního zprostředkovatele podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, činnost zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Tyto činnosti vykonává také prostřednictvím svých smluvních partnerů, kterými jsou zejména mandatáři nebo koncipienti (fyzické osoby), kteří na základě mandátní smlouvy, nebo provozovatelé OM (fyzická nebo právnická osoba), kteří na základě smlouvy o spolupráci, vykonávají pro Partners činnost vázaného zástupce podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nebo vázaného zástupce podle zákona o distribuci pojištění a zajištění nebo vázaného zástupce podle zákona o spotřebitelském úvěru nebo vázaného zástupce investičního zprostředkovatele podle zákona o doplňkovém penzijním spoření nebo zprostředkovávají ostatní finanční produkty (dále také „Poradci“). Pokud není v konkrétních ustanoveních Etického kodexu stanoveno jinak, rozumí se Poradci taktéž zaměstnanci poradců a taktéž zaměstnanci Partners, kteří vykonávají zprostředkovatelskou činnost v oblasti finančního trhu (zejména zaměstnanci klientského servisu Partners).

Dodržování ustanovení Etického kodexu, společně s pravidly profesionálního chování v souladu s etickými principy obecně uznávanými na finančním trhu, napomáhá chránit dobré jméno při výkonu činností na finančním trhu, zajišťovat informovanost klientů a prohlubovat a udržovat důvěru klientů ve výkon zprostředkovatelské činnosti. 

Ustanovení tohoto Etického kodexu se vztahují na Poradce Partners definované dle odst. 1 tohoto článku.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku