Zakázané jednání, nepřípustné chování poradců a zaměstnanců Partners.

Poradci nesmí klientům uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace a nesmí zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.

Poradci mají zakázáno přijímat od klientů či potenciálních klientů jakékoliv finanční prostředky.

Poradci Partners nesmí zneužít ve svůj osobní prospěch ani ve prospěch jiných osob důvěrné a interní informace či jiné materiální prostředky a vyvarují se všech činností, které by mohly vést ke střetu zájmů.