Základní etické principy, jaké závazky mají (plní) vůči klientům poradci a zaměstnanci Partners?

Společnost Partners, její Poradci, vychází při poskytování služeb z potřeb, cílů a možností vyjádřených klientem a v souladu s těmito požadavky poskytují vhodné řešení finančních otázek.

Oprávněný zájem klienta ve vztahu k poskytované službě je prioritou všech Poradců společnosti Partners a je nadřazen všem jiným zájmům.

Poradci Partners dělají vše, co je v jejich silách, aby na českém trhu prosazovali poctivé finanční poradenství, a úmyslné poškození klienta považují za nejhorší přečin finančního Poradce.

Poradce Partners klientovi jasně, srozumitelně a úplně vysvětlí smysl a dopad všech jeho rozhodnutí, zejména pak ve vztahu k riziku, likviditě a výnosu jím zvolených kroků.

Poradci Partners při výkonu činnosti poskytují klientům nezbytnou součinnost a aktivně s nimi komunikují.

Poradci Partners poskytují každému klientovi pravidelný servis podle jeho potřeb a na vyžádání či v případě změny životní situace, o které klient poradce informuje, mu zajišťují potřebnou péči. To však neznamená, že jsou Poradci Partners povinni aktivně sledovat vývoj finanční situace klienta a jeho finančních produktů – poradci Partners řeší klientovy potřeby a požadavky výlučně na základě žádosti klienta.

Poradci Partners se aktivně a pravidelně vzdělávají, aby mohli klientům zajistit kvalitní péči a pomoc v případě potřeby.

Veškeré informace, které Poradci Partners od klienta obdrží, se považují za důvěrné a zachází se s nimi s největší možnou opatrností v souladu s právními předpisy a souhlasem se zpracováním osobních údajů, který klient poskytl. Poradce zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v rámci své činnosti, a to i po ukončení výkonu své činnosti.

Poradci dodržují zásady „poznej svého zákazníka“ za účelem stanovených povinností proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku