Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex byl schválen představenstvem Partners a je účinný od 12 4. 2019.

Etický kodex je vnitřním předpisem společnosti, který je uveřejněn na internetových stránkách Partners, umístěných na doméně www.partners.cz, a je rovněž přístupný na vyžádání v sídle společnosti Partners.

Změny Etického kodexu připravuje Úsek právních služeb a compliance ve spolupráci s ostatními úseky a odděleními Partners.

Etický kodex a jeho změny schvaluje představenstvo Partners formou vydání úplného znění nebo formou řádně číslovaných dodatků.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku