Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex byl schválen představenstvem Partners a je účinný od 1. 2. 2016.

Etický kodex je vnitřním předpisem společnosti, který je uveřejněn na internetových stránkách Partners, umístěných na doméně www.partners.cz, a je rovněž přístupný na vyžádání v sídle společnosti Partners.