Petr Kroupa - partner společnosti

Být motivován a umět motivovat. Bez toho ani ránu

Petr Kroupa, jeden ze šesti Partnerů společnosti, považuje vnitřní motivaci za gró veškerého byznysu Partners. „Setkávám se s ní už od počátku své praxe. Někdo ji má, jiný hledá, někdo možná nikdy nenajde. Stejně tak vytváření motivačního prostředí je jedním z našich základních pracovních nástrojů,“ vysvětluje.

Vnitřní motivace

Vnitřní motivace souvisí s cíli. Jste šťastlivcem, který jí oplývá? Pak pro vás, stejně jako pro vrcholového sportovce, kterého nikdo nemusí nutit k tréninku, není složité odpovědět na otázky, proč vlastně byznys dělat, proč se věnovat doporučeným i vlastní invencí vyvinutým aktivitám. Každý, kdo chtěl v životě něco dokázat, musel vědět, z jakého důvodu si chce dané přání splnit. Také si musel tuto touhu, tento vysněný cíl konkrétně definovat. V případě, že hráč na poli úspěchu tyto otázky není schopen zodpovědět, velmi pravděpodobně se stane, že postupně začne ztrácet zájem a nakonec už ráno ani nevstane z postele. „Stává se, že někteří adepti pro byznys v Partners vidí ve své praxi pouze nástroj pro generování peněz, něco jako brigádu. Nemají z toho radost, nesdílejí náš sen. My všichni jej ale žijeme a baví nás to. Poté nepřemýšlíte o tom, jestli je víkend nebo že většina konverzací, kterých se účastníte, se týká pracovních záležitostí. V tu chvíli je podnikání vaším životním stylem,“ říká Petr Kroupa.

Jak na to?

Dnešní uspěchaná doba, rodinné povinnosti, problémy v práci, boj s úřady a tak dále s sebou přinášejí neschopnost koncentrace na sebe sama. Lidé nejsou zvyklí soustředit se na své vlastní vize. Nesní, nepředstavují si cíle, kterých chtějí dosáhnout. Ne že by jim schopnost snít chyběla úplně, jen si odvykli o tomto tématu přemýšlet. Podle Petra Kroupy musí snít každý podnikatel sen, aby měl sílu překonávat bariéry, protože každý se někdy setká s nezdarem. Posláním manažerů Partners jako lídrů, myšlenkových vůdců a ve své podstatě personalistů je pomáhat lidem tyto možnosti odkrývat, rozvíjet je a své svěřence navracet zpátky ke své podstatě.  

Zásada č. 1: Soustřeďte se na timing 

K potenciálnímu adeptovi na úspěch musím přistupovat šetrně. Než se seznámí se všemi povinnostmi, je důležité mu představit především to, proč by o práci měl stát a jaké výhody mu z naší budoucí spolupráce vyplývají. Na samotném začátku není nutné hovořit o tvrdé práci, omezeních, obětech výměnou za vidinu budoucího blahobytu. Ne, takto bychom zabili nadšení hned na začátku. Představte si ředitele, jak přijde ke „svému“ člověku a nenuceně se zeptá: „Kdo je tvůj vzor? Na kom a na čem ti skutečně záleží? Jak žiješ a jak bys chtěl žít? Co chceš? Přibližuješ se této představě?“ Vidíte? Hned na začátku navázání komunikace se zabývá cíli. Setká-li se z druhé strany se zájmem, nechá protějšek své cíle definovat. „Mým snem je být úspěšný ve svém životě a nadosmrti se zaopatřit.“ V tu chvíli ředitel už napůl vyhrál. V tu chvíli lze totiž naznačit budoucí oběti vedoucí ke splnění vyřknutého snu. Tehdy může znovu přitvrdit: „Pojď se mnou vytvářet hodnoty.“ Pokud adept nalezne svůj sen a uvědomí si, jak na to, aby si ho splnil, neexistuje jiná odpověď než: „Jdu.“

Zásada č. 2: Začněte u sebe 

Abych někoho, kdo ke mně přichází a jehož motivy zatím neznám, přesvědčil ke spolupráci, musím dokonale znát sám sebe. A zároveň cokoli vyžaduji po svých lidech, musím sám ovládat a oni to musejí vidět. Musím vědět, co mohu nabídnout, tedy identifikovat své silné stránky, ve stejné chvíli si ale musím být vědom těch slabých. Ať jednám s klienty, kolegy nebo adepty do byznysu, první impulz vychází vždy ode mě. Motivace celé mé struktury musí vycházet přímo ze mě. Musím motivačně žít a věřit. Pokud to dodržuji a pěstuji, dokážu o činnosti, kterou vykonávám, a o hodnotách, které vytvářím, mluvit nadšeně a jsem atraktivní pro okolí.

Zásada č. 3: Nenechte vnitřní motiv usnout 

Motivy a cíle svých blízkých již znám, pomohl jsem je vyjasnit, objevit nebo formulovat. Souvisejí s představou, jak by měl vypadat život dotazovaného, jak by jej chtěl prožít. Vyhledáním momentu, kvůli kterému se spolupracovník dennodenně snaží, ale práce nekončí. Toto vědomí je potřeba neustále podporovat. Neustále na něj kolegu upozorňovat. Když chce někdo například dokázat svým rodičům, že je schopnější než jeho bratr, je zapotřebí využívat motivu touhy po uznání. Takového adepta budoucího úspěchu se často ptám na to, co se podařilo, jestli se pochlubil, kolik lidí ho pochválilo, jak si pochvalu vychutnal, jak by si danou situaci představoval v ideálním případě apod.

Zásada č. 4: Opakování – matka moudrosti

Motivy lidí, se kterými se setkáváme, se často opakují. Souvisí to částečně s předáváním vizí směrem od manažerů k nováčkům. Pokud to, kam svou firmu směřuji, zní přesvědčivě, adept spolupráce se lehce ztotožní s mými cíli. Společné pracovní cíle napříč celou firmou nejsou na škodu, ba naopak jsou vítané. Podporují společné vize a strategii vedení.

Zásad č. 5: Vsaďte na neverbální komunikaci

„Motivace je otázka emocí. Jeden ze základních problémů je, že se lidé často zaměřují jen na fakta. To není zcela špatně, ale měli bychom je umět sdělovat motivačně. Práce s lidmi spočívá v neverbální komunikaci, zahrnující vystupování, gesta, oblečení i tón hlasu,“ říká Petr Kroupa. 

Ná závěr jsme Partneru Petru Kroupovi položili pár otázek

Petře, prozraďte nám, jak moc dáte na první dojem? Dá se z něj usuzovat na vše, nebo jste v tomto směru opatrnější?

Nemyslím si, že na první schůzce je možné rozpoznat, zda je v člověku ta nutná jiskra, ta dovednost být přesvědčivý. Tím bych se netrápil. Zabýval bych se spíš tím, zda si se zájemcem dokážu představit budoucí spolupráci. To je klíčová věc. Osobně u lidí velmi oceňuji pozitivní přístup. To se naučit nedá, takový musí být člověk vevnitř. Negativní lidé dokážou podkopat i celý tým, vytáhnout z něj energii.

Často slyšíme, že pro někoho jsou tou nejsilnější motivací peníze, pro jiného uznání. Jak jste na tom vy sám? Co vás osobně žene kupředu?

Mou nejsilnější motivací je rodina a mí nejbližší spolupracovníci. Mám velmi vyvinutý smysl pro zodpovědnost. Věřím sám sobě a chci na sobě pracovat, mám naprosto jasnou představu o svém životě a hodnotách, které ctím. Zkrátka chci si plnit í své sny. Vážím si osobností kolem sebe a respektuji je za to, co dokázali. To je pro mě klíč k motivaci. Pak se upřímně raduji z úspěchů druhých. Na koho nejraději vzpomínám, jsou lidé, kteří mě něco naučili. Ti na mě nebyli vždy hodní. Často jsem s nimi měl i problém. Byli to učitelé, trenéři, rodiče… Lidé, kteří vám něco dali. Až po čase pochopíte, že to s námi mysleli dobře. Nejde o to být oblíbený, ale být úspěšný a dělat úspěšnými lidi kolem sebe. Loajalita a uznání se poté dostaví samy.

Je rozdíl v tom, jak motivujete ředitele a jak „céčka“?

V motivaci napříč pozicemi stále fungují stejné principy. Céčko pouze slyší na jiná klíčová slova než ředitel. Když se např. o něco vsadím s céčkem, bude to o něco jiného než s ředitelem. Stále ale jde o to samé, nejdřív ukaž, že si tu sázku vůbec zasloužíš. Obecně zastávám názor, že by předmětem motivace neměly být materiální věci. Spolupracovníky na vyšších pozicích motivuji tak, že je považuji za své skutečné partnery. Komunikuji s nimi o rozhodnutích, dávám jim najevo úctu a hlavně se snažím jim nic „neprodávat“.

Do koho ve společnosti vkládáte největší naděje právě z hlediska motivace?

Každý se k motivaci staví trochu jinak, ale za schopné a úspěšné motivátory považuji určitě Partnery, z mého ředitelství a také všechny ředitele a manažery, kteří se chlubí nadstandardními výsledky. To jediné se totiž počítá. Jsou to lidé, kteří toho hodně dokázali.

Petře, jak vidíte budoucnost Partners?

Vnímám, že dnes stojíme na rozcestí. Pokud budou ve firmě dál vyrůstat především profesionální finanční poradci bez touhy budovat týmy, tempo růstu se začne ztenčovat. Pokud se nám podaří v lidech znovu nastartovat správnou filozofii byznysu, tu, se kterou jsme Partners zakládali, naši perspektivu vidím velice slušně.  Klíčem k tomu je kvalitní lidský kapitál, pro který jsme připraveni vybudovat nejpříhodnější prostředí. Soustřeďme se na jednu jedinou důležitou věc. Budování firmy s kvalitními lidmi.   


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku