Jak probíhá spolupráce s finančním poradcem Partners

Provedeme Vás spoluprací klienta a poradce Partners tak, abyste věděli, co Vás čeká. Také vám chceme ukázat, že nabízíme dlouhodobé partnerství, a nikoli jednorázovou návštěvu, která končí podpisem smlouvy.

Pro náš systém spolupráce s klientem používáme zkratku APS. Těmito písmenky rozumíme Analýzu, Poradenství a Servis. Úplně první kontakt s poradcem Partners ale zpravidla probíhá po telefonu. Někdo z vašich známých či příbuzných byl spokojený se schůzkou s poradcem Partners a doporučil mu, aby kontaktoval i Vás, protože by Vás tato služba také mohla zajímat. Poradce Partners Vám tak zavolá a pozve Vás na první nezávaznou informativní schůzku, na které proběhne právě Analýza.

To play this video you need Adobe Flash Player.
Download it from the Adobe website.

Spolupráce s finančním poradcem

Analýza

První schůzka s poradcem Partners může probíhat v kancelářích společnosti Partners, ale třeba i u vás v zaměstnání nebo doma, zkrátka jak vám to bude vyhovovat. Analýza začíná tím, že vám poradce Partners představí sebe a také společnost Partners. Dozvíte se, co můžete od spolupráce s poradcem očekávat, s čím vám může pomoci.

Dalším zásadním krokem v Analýze je Bilance příjmů a výdajů. Poradce Partners se vás bude ptát na váš rodinný rozpočet, aby zjistil, jaká je vaše finanční situace, a mohl vám i na jejím základě připravit finanční plán šitý na míru.

V další části schůzky vám bude poradce Partners klást mnoho otázek týkajících se vašeho vztahu k penězům, vašich snů a přání, vašich plánů do budoucna. To všechno proto, aby vás dobře poznal a mohl kvalifikovaně připravit finanční plán, který přesně odpovídá tomu, co vy potřebujete. Představí vám také různé oblasti, kterým se bude finanční plán věnovat: je to například oblast financování bydlení, oblast přípravy na život ve stáří, oblast zajištění příjmů i ochrany vašeho majetku, daňová optimalizace i oblast spoření na vaše nové auto nebo dovolenou.

Na základě všech informací, které se od vás poradce na analýze dozví, vypracuje poradce Partners finanční plán, který vám představí na dalším setkání. Nikdy se tak nestane, že by vám poradce Partners dával na první schůzce podepisovat nějaké pojistné smlouvy nebo smlouvy na další finanční produkty!

Poradenství

Když se s poradcem Partners sejdete znovu, představí vám finanční plán, který vychází z vašich možností, přání a cílů, tak jak jste o nich mluvili na první schůzce. Finanční plán uceleně řeší problematiku vašich osobních financí, tedy například zabezpečení životního standardu, ochranu vybudovaných hodnot, zajištění renty nebo finanční podporu dětí. Naší snahou je, abyste svému finančnímu plánu dobře rozuměli, abyste s ním souhlasili a chtěli ho dodržovat. Proto je vám poradce Partners k dispozici v případě, že budete mít k finančnímu plánu jakékoli otázky.

K podpisu smluv dochází na závěr tohoto setkání. Někdy se může jednat o složitější finanční plán, jehož realizace bude probíhat postupně na dalších schůzkách s poradcem.

Servis

Sestavením finančního plánu ale vše teprve začíná. Vaše životní situace se může v dalších letech měnit, třeba zakládáte rodinu, chcete se stěhovat do nového bytu nebo přijdete o práci či se naopak dočkáte zajímavého povýšení. V takových situacích je vám finanční poradce Partners neustále k dispozici a spolu upravujete váš finanční plán tak, aby vždy splňoval vaše potřeby, možnosti a cíle.

Neustále se mění a vyvíjí i trh finančních produktů. Může se stát, že vás na servisní schůzce poradce Partners informuje o legislativních změnách některých finančních oblastí, například stavebního spoření nebo penzijního připojištění. Mohou se objevit nové a lepší finanční produkty, kterými ve finančním plánu nahradíte ty stávající.

Servis je zkrátka dlouhodobý vztah mezi klientem a poradcem Partners, který reaguje na měnící se podmínky v životě klienta i na finančním trhu.

V rámci servisu vás může kontaktovat i centrála společnosti nebo naše call centrum. Cílem je opět informovat vás o změnách na trhu, vylepšených produktech, či o případných nesrovnalostech ve vašem finančním plánu. Call centrum vám může zajistit levnější neživotní pojištění, například auta či domácnosti, na základě informací o vás a vašem portfoliu.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku