Finanční poradce Partners

Partners jsou dnes největší finančně poradenskou společností na trhu. Finanční poradenství JINAK poskytuje více než tři tisíce poradců na území celé České republiky. Připravili jsme systém výběrového řízení a vzdělávání poradců Partners tak, abychom klientům vždy zaručili kvalitní a odborné služby našich poradců.

Finanční poradce Partners musí:

  • Absolvovat výběrové řízení
  • Absolvovat měsíční školení pod vedením manažerů Partners
  • Uspět u Partners zkoušky z odborných a produktových znalostí
  • Absolvovat osobní pohovor před odbornou komisí Partners
  • Průběžně se vzdělávat a rozšiřovat si odborné znalosti
  • Řídit se etickým kodexem Partners

 

Každý finanční poradce Partners prochází výběrovým řízením, zkouškami a průběžným systémem vzdělávání. Na samém počátku spolupráce je měsíční školení pod vedením manažerů Partners, na jehož konci skládá každý zájemce o práci poradce a manažera Partners zkoušku. Tato zkouška se skládá jednak z odborných produktových znalostí a jednak z osobního pohovoru před komisí složenou z ředitelů a manažerů Partners a zástupců centrály společnosti.

Teprve ten, kdo u obou zkoušek uspěje, může začít pracovat jako finanční poradce Partners.

Podmínkou ovšem je neustálé vzdělávání a rozšiřování znalostí a dovedností. Akademie finančního poradenství Partners je jedinečný vzdělávací systém, který každého poradce učí odborným a osobnostním dovednostem.

Vzdělávání Finančních poradců Partners

Partners organizují pro své poradce i další odborné vzdělávací semináře, na kterých rozšiřují jejich znalosti finančních mechanismů a produktů a všechny souvislosti nakládání s financemi. Partners také nabízí svým poradcům vzdělávací kurz a získání odborného evropského certifikátu Evropský finanční poradce - European Financial Advisor (€FA™). Tento certifikát je garancí vysoké odborné úrovně poradce otestované celoevropskými autoritami.

Finanční poradci s odborným certifikátem €FA™

Jak již bylo zmíněno, v roce 2011 přivedli Partners spolu se sdružením AFIZ do České republiky evropský certifikát pro finanční poradce European Financial Advisor alias €FA™. Pro získání tohoto certifikátu musí poradci splnit minimální požadavky na praxi v oboru a náročné písemné i ústní zkoušky před odbornou komisí sdružení EFPA ČR.

Prvními držiteli certifikátu u nás se v roce 2011 stáli právě poradci Partners. Certifikát dokládá top znalostní úroveň finančního poradce a klient si může být jist, že má-li jeho poradce zkoušku €FA™, patří mezi naprostou špičku na českém trhu. Seznam poradců Partners, kteří již získali certifikát včetně kontaktů naleznete v sekci projektů o certifikátu €FA™.

Etický kodex Partners

Naším mottem je, že nevyděláváme na klientech, ale s nimi. Kromě výběru a vzdělávání klademe důraz na dodržování etických zásad při spolupráci s klienty. Samozřejmostí je důvěra a závazek udržovat informace o vašich financích v naprosté tajnosti.

Důležitá je i informační otevřenost: vždy vám budeme dávat maximum informací o finančním trhu, vlastnostech a charakteru produktů a souvisejících údajů, abyste se mohli snadno a dobře rozhodovat. Nesouhlasíme s informační nerovnováhou mezi finančními institucemi a laickou veřejností a snažíme se ji snižovat důkladnou komunikací s klienty prostřednictvím finančních poradců Partners, centrály společnosti a našich informačních kanálů.

Každý finanční poradce Partners se ve své práci řídí Etickým kodexem Partners.

 

Staňte se finančním poradcem Partners


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku