Vyplatí se vám vstup do druhého pilíře?

 

 

Kalkulačka k důchodové reformě

Odchod do důchodu se vyplní automaticky podle vašeho současného věku. Máte možnost nastavit si "ručně" věk, kdy chcete do důchodu odejít bez ohledu na legislativu.

Přepočítej

Volba 100 % znamená, že věříte, že i v době vašeho odchodu do důchodu bude stát vyplácet důchody ve stejné výši k poměru platu, jako tomu je dnes. Dlouhodobě je vzhledem k demografickému vývoji tato situace nepravděpodobná, je tedy možné zvolit i variantu například 80 % nebo 60 %, podle které si myslíte, že stát bude vyplácet důchody nižší, než je tomu dnes.

Druhý pilíř umožňuje volbu investiční strategie, od nejkonzervativnější až po tu nejvíce dynamickou. Na dlouhém investičním horizontu (10 let a více) lze doporučit dynamičtější strategie, které znamenají vyšší riziko, ale také vyšší potenciální výnos. Údaj v závorce ukazuje, s jakým ročním zhodnocením pro danou strategii kalkulačka počítá.
Zůstanu v I. pilíři

Očekávaný starobní důchod
Renta z III. pilíře

Abychom porovnávali porovnatelné, počítáme, že vedle standardního odvodu na sociální pojištění, ze kterého se vám vyplácí starobní důchod, si ještě bokem spoříte 2 % ze svého příjmu. Tak je zajištěna porovnatelnost se vstupem do druhého pilíře.

Celkem měsíční důchod

Vstoupím do II. pilíře

Snížený starobní důchod při účasti ve II. pilíři

Výplata starobního důchodu při vstupu do druhého pilíře je o něco nižší než pokud zůstanete pouze v prvním pilíři (viz. výše).

Důchodové spoření (anuita z II. pilíře na 20 let)

Výsledek investování 3 + 2 % vašeho příjmu v druhém pilíři při dané zvolené strategii. Uvažujeme volbu výplaty formou anuity na 20 let.

Celkem měsíční důchod

Rozdíl

O kolik korun měsíčně více nebo méně budete mít při dané strategii a víře ve státní první pilíř, pokud se rozhodnete vstoupit do druhého pilíře. Kladné číslo znamená, že se vám vstup při daných parametrech vyplatí, záporné, že se vám vstup spíše nevyplatí.

Jak jsme počítali

Účelem tohoto sdělení není nabídka konkrétního finančního produktu; jde pouze o právně nezávaznou orientační kalkulaci, založenou na v současnosti známých a předvídatelných skutečnostech. V případě zájmu o nabídku produktu důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření vyplní zájemce standardní investiční dotazník a informace o jeho situaci budou upřesněny; skutečné vstupní údaje pro nabídku důchodových produktů se tak můžou odlišovat od vstupů kalkulace.

Kalkulace zohledňuje různé varianty budoucího náhradového poměru státních důchodů (tzv. "první pilíř") – odpovídající procentuálně vyjádřené „důvěře“ ve stát – ve vztahu k předpokládanému odchodu do důchodu a výši příjmu v případě vstupu do důchodového spoření (tzv. "druhého pilíře") a porovnává výši důchodu při vstupu do druhého pilíře s výší státního důchodu, pokud by klient do druhého pilíře nevstoupil a zároveň by investoval 2 % ze svých příjmů měsíčně v rámci programu pravidelného investování Partners Universe Invest. Výplata důchodu z druhého pilíře se předpokládá v podobě starobního důchodu na 20 let (anuity).

Kalkulace rozlišuje mezi muži a ženami, přičemž u žen se počítá právě s dvěma dětmi. Kalkulace dále počítá s inflací na úrovni 2  % p.a a růstem mezd o 3 % ročně. Všechny odhady výnosu/zhodnocení, se kterými kalkulace pracuje, se rozumí po odečtení poplatků a nákladů v zákonné výši nebo v předpokládané výši v případě investiční společnosti. Veškeré výpočty jsou však pouze orientační a u konkrétních produktů se mohou lišit. Předpokládaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota investice i majetku v důchodových fondech a tomu odpovídající příjem mohou v čase kolísat a návratnost investice či vložených prostředků není zaručena.  Výnosy dosažené v minulosti také nejsou zárukou výnosů v budoucnosti.

Chci více informací

* povinná pole
 

Mohlo by vás také zajímat


Domluvte si schůzku s poradcem
Volejte zdarma: 800 63 63 63 Provozní doba: PO - PÁ, 8,30 - 19,00
Chci více informací
* povinná pole