Financování bydlení

Také už vás nebaví vyhazovat každý měsíc peníze za nájem bytu, který nikdy nebude váš? Sníte o vlastním bydlení? Poradce Partners zanalyzuje vaši situaci a posoudí, za jakých podmínek si můžete svůj sen splnit, zda na to váš rodinný rozpočet stačí.

Porovná nabídky hypotečních úvěrů i úvěrů ze stavebního spoření napříč trhem a nalezne pro vás vzhledem k vašim požadavkům a možnostem dostupné řešení s ohledem na úrokovou sazbu a poplatkovou strukturu. Pomůže vám s veškerým papírováním, zařizováním, administrativou. Ulehčí vám mnoho dní běhání a shánění formulářů, bude stát na vaší straně při vyjednávání s bankou nebo spořitelnou.

Budete-li řešit bydlení s finančním poradcem Partners, tak:

  • Pokud máte nájemné bydlení, posuzujeme, zda se vyplatí nájem, či vlastní bydlení. Následně posuzujeme, zda je financování odpovídajícího vlastního bydlení realizovatelné a zejména kdy a za jakých podmínek.
  • Pokud plánujete pořízení nemovitosti či rekonstrukci, tak zvážíme vaše možnosti i dostupné nástroje finančního trhu a připravíme pro vás optimální cestu, která bude omezovat rizika i vaše náklady.
  • Pokud bydlíte ve vlastním, ale stále splácíte úvěry na bydlení, tak zanalyzujeme trh i stávající způsob financování vašeho bydlení a zjistíme, zda existují lepší možnosti. Refinancováním můžete ušetřit značné prostředky, které využijete ke splnění svých dalších cílů.

Jaká je naše přidaná hodnota?

Kromě odborné pomoci, možnosti srovnání nabídek napříč trhem, vyjednání atraktivní sazby a pomoci s papírováním je to i kvalitní nastavení hypotečního úvěru. Toto nastavení ve svém důsledku znamená větší bezpečí pro vás, protože vedle nižší splátky úvěru tvořítě finanční rezervu, kterou můžete v případě nouze využít na splácení úvěru, a nedostanete se do potíží. Navíc pokud vše probíhá standardně, díky zainvestované rezervě můžete úvěr umořit předčasně a na hypotéce ušetřit.

 

Zajímá vás, jak to funguje? Kontaktujte finančního poradce Partners! Volejte ZDARMA 800 63 63 63!

 

Shora uvedené informace nepředstavují závaznou nabídku jakéhokoliv konkrétního finančního produktu, ale slouží  jako propagační sdělení především k ilustraci možností, které lze při řešení finanční situace použít. Více

Společnost Partners Financial Services, a.s., jako pojišťovací agent, investiční zprostředkovatel a zprostředkovatel dalších finančních produktů bude v případě zprostředkování pro konkrétního klienta v souladu s příslušnými právními předpisy komplexně zjišťovat veškeré relevantní informace a příslušný finanční produkt zprostředkuje až na jejich základě; výsledná nabídka finančního produktu a jeho dopady na klienta se tak budou od shora uvedených údajů zpravidla odlišovat.
 
Pokud jde o shora uvedené kalkulace, vychází z následujících předpokladů:
Úroková míra u úvěru/hypotéky se předpokládá vychází ze zadané délky fixace a tomu odpovídajících aktuální výše úrokových sazeb na trhu v době vyhotovení kalkulace. Shora uvedená kalkulace platí, pokud bude dosaženo shora uvedené výkonnosti investice dle zvoleného rizikového profilu po odečtení poplatků a nákladů, přičemž tyto odhady výkonnosti jsou hypotetické. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může v čase kolísat a návratnost investice či vložených prostředků není zaručena.  Zdanění a výše daňových úlev závisí vždy na osobních poměrech klienta a může se měnit.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku