Hypotéka - pojmy, které byste měli znát!

Vysvětlení nejčastějších výrazů ze světa hypoték.

Správnou cestou k hypotéce je rada od nás

Vyplňte formulář vpravo - ozveme se obratem. Nezávazně vám poradíme s výběrem.


LTV

Loan to value, poměr výše úvěru vůči hodnotě zajišťovacího prostředku.

Fixace úrokové sazby

Období, po které zůstává pro klienta stejná úroková sazba/stejná měsíční splátka. Po toto období banka neumožňuje klientovi úvěr doplatit. (resp. umožňuje, ale pod velmi vysokou sankcí).

Pribor

Prague InterBank Offered Rate, pražská mezibankovní sazba - sazba, za kterou si jsou banky navzájem ochotny půjčit na českém mezibankovním trhu peníze (likviditu).

Float sazba

Pohyblivá/plovoucí sazba, která se mění v závislosti na PRIBORu – klient tedy nemá jistotu výše úrokové sazby/splátky, jako je tomu u fixovaných sazeb. Float sazba se skládá z PRIBORu a marže banky – některé banky garantují klientovi marži po celou dobu stejnou, jiné banky (např. UniCredit Bank) garantují výši marže jen určitou dobu (v případě UniCredit Bank je to konkrétně 5 let).

RPSN

Roční procentní sazba nákladů - je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Refinancování hypotéky

Splacení dřívějších úvěrů, úvěrem jiným.

Konsolidace

Spojení několika závazků do jednoho (zpravidla se používá v souvislosti s neúčelovými spotřebními úvěry).

Hypoteční zástavní listy

Dluhopisové cenné papíry, které jsou kryty zástavním právem na nemovitost. Vydávají je hypoteční banky, za peníze získané jejich prodejem poskytují hypoteční úvěry.

Věcné břemeno

Věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět (např. chůzi souseda po vašem pozemku), něčeho se zdržet (např. povinnost vlastníka zdržet se výstavby plotu nad určitou výšku) nebo něco konat (např. poskytnutí určitých peněžitých nebo naturálních dávek). Toto omezení působí buď ve prospěch vlastníka jiné nemovitosti, nebo ve prospěch určité konkrétní osoby.

Zástavce

Osoba, která dala nemovitost do zástavy věřiteli a zajistila tím věřitelovu pohledávku za dlužníkem. Obecně lze do zástavy dát i jiné věci než nemovitost.

Tržní hodnota

Jinak také obvyklá cena, vyjadřuje cenu, za kterou by nemovitost mohla být prodána v den ocenění na základě soukromého smluvního aktu mezi ochotným prodávajícím a nestranným kupujícím.

Reprodukční hodnota

Představuje částku, za kterou by bylo možné postavit porovnatelnou nebo stejnou novou nemovitost v době ocenění, taktéž bez odpočtu opotřebení.

Nabývací titul

Právní dokument, na základě kterého došlo k právnímu nabytí vlastnického práva nemovitosti. Nejčastěji se jedná o kupní smlouvu nebo darovací smlouvu nebo kolaudační rozhodnutí

Kvitance

Je písemné potvrzení věřitele dlužníku, že souhlasí s předčasným doplacením úvěru (např. v období konce fixace) – u hypotečních úvěrů je doplněno o informaci, že banka s doplacením závazku zadává příkaz k vymazání zástavního práva ve svůj prospěch na katastr nemovitostí

Vinkulace

Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby - znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě. Např. u hypotečního úvěru je pojištěna nemovitost min. na výši úvěru (ideálně na svou tržní hodnotu) a tato pojistka je vinkulována ve prospěch banky. Tzn., že kdyby najednou nemovitost nebyla, banka si vezme své peníze (dlužnou částku) z tohoto pojištění, zbytek dostane pojištěná osoba uvedená na smlouvě. Podobně to funguje u vinkulace životního pojištění

P.A.

Per annum — tzn. ročně nebo za rok. Používá se např. při definování úroku u hypotečního úvěru.

P.M.

Per month — tzn. měsíčně nebo za měsíc. Používá se např. pro definování úroku u kreditních karet.

LV

List vlastnictví

KM

katastrální mapa

GM/GP

geometrická mapa/geometrický plán


Získejte levnou hypotéku

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku