Cestovní pojištění a asistenční služby

 

Jde především o pojištění léčebných výloh a doplňkových služeb.

 Do cestovního pojištění zahrnujeme:

  • Pojištění zdravotní, kryjící náklady na lékařskou péči, ošetření atd.
  • Pojištění úrazové
  • Pojištění storna zájezdu
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění odpovědnosti za škody
  • Pojištění právní ochrany