Pojištění odpovědnosti za škodu

 

Důvodem, proč se pojistit proti odpovědnosti za škodu, je eliminace dopadu sankcí (zpravidla finančních), které by jinak přivedly člověka do složité životní situace. Pojištěný subjekt má právo, aby za něj pojišťovna uhradila škodu, kterou způsobil jinému subjektu na majetku, zdraví a životě. Samozřejmě se nejedná o zbavení odpovědnosti, například pokud člověk způsobí škodu vyšší, než jakou kryje pojišťovna, ručí za část nad plnění on sám. Běžný člověk se nejčastěji setká se dvěma druhy pojištění odpovědnosti – pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání.

Podle ustanovení zákoníku práce má zaměstnavatel právo vymáhat po zaměstnanci náhradu škody maximálně do výše 4,5 násobku jeho hrubé mzdy.

  • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání plní významnou funkci právní ochrany proti neoprávněným nebo nepřiměřeným požadavkům na náhradu škody uplatňovaným zaměstnavatelem proti pojištěnému – zaměstnanci.
  • S pojištěním odpovědnosti za škody v občanském životě se setkáme až při nehodě či nenadálé události doma, při sportu nebo prakticky jakékoli běžné činnosti vykonávané s určitým rizikem.

Životní pojištění na míru

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku