Pojištění právní ochrany

 

Pojišťovny poskytující toto pojištění zpravidla hradí náklady na právního zástupce, soudní výdaje, znalecké posudky apod. Asi nejpoužívanější složkou je „právník na telefonu“, typicky non-stop.

V České republice není toto pojištění příliš známé, a samostatně ho zatím nabízí pouze několik pojišťoven. Některé další pojišťovny nabízejí pojištění právní ochrany jako připojištění k jinému pojistnému produktu.

Pojištění kryje:

  • Každý akt, pomocí kterého by bylo možné vyřešit právní spor smírčím řízením
  • Soudní výdaje a náklady
  • Náklady na právního zástupce
  • Náklady na soudní znalce a svědky
  • Výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu
  • Náklady donucovacího výkonu práva
  • Cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné)