Povinné ručení

 

Základním smyslem povinného ručení je zajistit pojistnou ochranu škody spáchané motorovým vozidlem.

Uzavření povinného ručení je zákonnou povinností každého majitele motorového vozidla. V případě nesplnění této povinnosti, hrozí majiteli pokuta až do výše 40 000 Kč. Navíc, od ledna 2009 jsou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, povinni hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, sankci, která se podle druhu vozidla pohybuje od 20 do 300 Kč denně, u osobního vozu typicky 50 až 70 Kč denně.

  • Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Nikdy vám ale neuhradí škodu na vašem vozidle. K tomu slouží havarijní pojištění. Povinné ručení se rovněž nevztahuje na újmu na zdraví řidiče, který nehodu způsobil.
  • Pojišťovny se také snaží přilákat dobré řidiče a znevýhodnit řidiče s velkým počtem zaviněných nehod pomocí systému bonusů (slev na pojistném) a malusů (zvýšením pojistného).

Povinné ručení platí i pro cesty do zahraničí, a to standardně na celém území Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, ale i v řadě dalších evropských států. Pojišťovny mohou územní platnost povinného ručení dále rozšířit. V zahraničí se existence povinného ručení prokazuje tzv. zelenou kartou. To je mezinárodní karta automobilového pojištění a pojistníkovi ji vydá buď automaticky, nebo na vyžádání pojišťovna, u které má smlouvu o povinném ručení uzavřenou. Pokud řidič u sebe zelenou kartu nemá, vystavuje se rizikům různých sankcí v navštívené zemi.


Životní pojištění na míru

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku