Pojištění domácnosti

 

Chrání klienta proti následkům živelných pohrom, havárií, vloupání, úmyslného poškození nebo krádeže. Je-li domácnost pojištěna u více pojišťoven, smí klient přijmout náhradu škody jen u jedné. Jinak se dopouští pojistného podvodu.

V rámci pojištění domácnosti a nemovitosti lze sjednat například ještě tato připojištění: pojištění občanské odpovědnosti, úrazové pojištění, připojištění cenných předmětů, pojištění domácích zvířat atd. Cena pojištění je závislá nejen na výši a rozsahu pojistného krytí, ale i na zvolené spoluúčasti (viz slovníček základních pojmů).

Praktická doporučení:

  • Je třeba dávat pozor při stanovování pojistné částky na domácnost – pozor na limity (cennosti, kola, dárky…), mějte naskenované kupní doklady apod.
  • Je třeba zvolit produkt, který garantuje, že pojišťovna nebude uplatňovat podpojištění při splnění parametrů stanovení pojistné částky
  • Klient by si měl projít celou svou domácnost, podívat se, co doma má, a stanovit celkovou cenu pojištění domácnosti, vyfotit si aktuální stav a fotky uložit v jiné domácnosti
  • Pojistné částky na odcizení – pozor na odpovídající třídu zabezpečení. Informace naleznete vždy v pojistných podmínkách.