Jihomoravský kraj

Ing. Stanislava Lišková, Ph.D., €FA

Kancelář:
Partners Market
Nové sady 988/2
602 00 Brno
+420 724 689 107
€FPA CZ/2016/€FA™ - 257
Nechat si od někoho poradit, někomu důvěřovat, je v dnešní době velmi těžké. Certifikát EFA může být dobrým vodítkem, jak rozeznat skutečného odborníka, špičkového profesionála, od těch ostatních. Ale nejde jen o vzdělání či odbornost, ale v prvé řadě o skutečný zájem o klienta, o upřímnou snahu mu poradit, pomoci mu v jeho nejlepším zájmu. Snažím se o to již od roku 2005 a budu se o to snažit dál i u všech budoucích klientů, kteří se na mě obrátí…

Ing. Vladimír Brzokoupil, €FA

Kancelář:
Pekařská 397/3, 3. patro
602 00 Brno
+420 724 689 539
€FPA CZ/2014/€FA™ - 132
„Tak, jako na sobě celou kariéru pracuje profesionální sportovec, musí na sobě pracovat i profesionální finanční poradce. Certifikát €FA™ je tomu důkazem. Díky němu se kvalita mé práce a kredit v tomto oboru opět posouvají a věřím, že zodpovědní klienti se budou čím dál častěji obracet na mé profesionální rady.“

Jindra Findová, DiS., €FA

Kancelář:
Výstavní 30
603 00 Brno
+420 734 643 274
€FPA CZ/2015/ €FA™ - 182
,,Pokud chcete být nenahraditelní, musíte být odlišní. Certifikát €FA™ je tohoto tvrzení důkazem a já chci být pro své klienty nenahraditelná. A pevně věřím, že čím dál častěji a mnohem raději se díky této pozitivní,,odlišnosti,, na mě budou zodpovědní klienti obracet. Těším se na Vás!!“

Ing.et Ing. Jiří Švec, €FA

Kancelář:
Výstavní 30
603 00 Brno
+420 608 510 230
€FPA CZ/2016/€FA™ - 268

Jiří Kheler, €FA

Kancelář:
Výstavní 30
603 00 Brno
+420 724 689 209
€FPA CZ/2016/€FA™ - 254

Petr Ondroušek, €FA

Kancelář:
Nové sady 2. 5. patro
602 00 Brno
+420 725 662 469
€FPA CZ/2016/€FA™ - 259
„Váš čas je omezený, proto ho nepromarněte tím, že budete žít život někoho jiného.“

Ing. Václav Talhofer, €FA

Kancelář:
Nové sady 988/2
602 00 Brno
+420 604 441 816
€FPA CZ/2016/€FA™ - 269
„Mým osobním motem je ,,Pracuj tak, jak chceš, aby pracovali i ostatní.´´ Tímto se řídím, a pokud něco dělám, tak vždy naplno a s maximálním úsilím. Hlavním cílem je vždy přínos pro klienta a splnění jeho přání díky bezplatné službě nezávislého finančního poradenství v nejkvalitnějším možném podání. Díky tomu se klienti za mnou rádi vracejí a jsou s mými službami spokojeni.“

Ing. arch. Daniel Šobáň, €FA

Kancelář:
Kopečná 20
602 00 Brno
+420 723 230 098
€FPA CZ/2014/€FA™ - 178
„Teprve když vím, že jsem pro klienty udělal maximum, jsem i já spokojený.“

Bc. Ondřej Hatlapatka, €FA

Kancelář:
Výstavní 30
603 00 Brno
+420 724 917 011
€FPA CZ/2015/€FA™ - 236
„Smyslem mé práce je komplexní služba zahrnující starost a péči o své klienty. Svou profesionalitou přináším klientům objektivní informace a rady, které jim pomáhají finančně růst a mít přehled. V rámci celého finančního trhu provádím komplexní analýzu a tu posléze předávám svým klientům v podobě finančního plánu sestaveného dle skutečných potřeb. Plánování v té nejvyšší míře kvality, kterou nabízí pouze certifikovaní poradci €FA, mezi které se řadím i já, nezahrnuje pouze zprostředkování produktů, jako je bohužel dnes v naší zemi zvykem, ale celkové vysvětlení životních situací a cest, kterými se domácnost může ubírat a s tím související plán a řešení finanční situace.“

Bc. Zdeněk Čech, €FA

Kancelář:
Brněnská 32
692 01 Mikulov
+420 776 810 069
€FPA CZ/2016/€FA™ - 235
"Člověk nezbohatne z peněz, které vydělá, ale z těch, které neutratí." (Henry Ford)

Ondřej Šťastný, €FA

Kancelář:
Výstavní 30
603 00 Brno
+420 608 886 636
€FPA CZ/2016/€FA™ - 298
„Naše peníze mohou být našimi nejlepšími zaměstnanci. Mohou pro nás pracovat 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, bez nároku na dovolenou. Je na každém z nás, zda tuto možnost využijeme k získání finanční svobody, nebo zda necháme naše peníze pracovat pro někoho jiného.“

Bc. Kateřina Buchtová, €FA

Kancelář:
Výstavní 30
603 00 Brno
+ 420 775 222 983
€FPA CZ/2011/€FA™ - 021
„Zakládám si na opravdu úzké spolupráci s klienty, kde důvěra a profesionalita jsou základními kameny našeho vztahu. Chci mít jistotu, že ať se v životě klienta stane cokoliv, budu mu moci říct: Nebojte se, o toto jsme se ve finančním plánu postarali, zařídím to.“

Ing. Jan Hellebrand, €FA

Kancelář:
Pekařská 397/3
602 00 Brno
+420 724 689 917
€FPA CZ/2013/€FA™ - 087
„Mezi profesionálním poradcem a amatérem je kromě vzdělání, rozdíl v přístupu ke klientovi. Za velmi důležité jsem vždy považoval nic nikomu nevnucovat, ale ukázat klientovi veškeré možnosti vedoucí k jeho cíli a rozhodnutí jakým směrem se vydat jsou na něm. Díky tomu mám se svými klienty skvělý vztah a dlouhodobá spolupráce je pro obě strany výhodná.“

Ing. Aleš Hradil, €FA

Kancelář:
Nové sady 2, 5. patro
602 00 Brno
+420 724 710 630
€FPA CZ/2013/€FA™ - 089
„Certifikát €FA vnímám jako posun v profesionalizaci finančního poradenství. Vzdělávání je celoživotní cestou a vizitkou profesionála.“

Ing. Pavel Krejčík, €FA

Kancelář:
Spielberk Office Centre
Holandská 2
639 00 Brno
+420 737 463 353
€FPA CZ/2012/€FA™ - 043
„Stejně jako doktor nebo stavební inženýr potřebuje kvalitní vzdělání, aby mohl správně vykonávat svoji profesi, i finanční poradce musí mít znalosti na vysoké úrovni. Certifikát €FATM patří k základní výbavě opravdových profesionálů v oblasti finančního poradenství a plánování. Těším se na spolupráci!“

Ing. et Ing. David Kučera, €FA

Kancelář:
Pekařská 397/3
602 00 Brno
+420 724 689 826
€FPA CZ/2011/€FA™ - 009
„Získání prestižního certifikátu €FA™ je signálem segmentu bonitní klientely, jenž hledá skutečné profesionály na správu svých financí. Vysoká škola neprodukuje odborníky, nýbrž absolventy – certifikát €FA™ je dle mého názoru oním puncem odbornosti.“

Mgr. Tomáš Lerch, €FA

Kancelář:
+420 724 689 484
€FPA CZ/2012/€FA™ - 047
„Věřím, že každý člověk může nakládat se svými penězi tak, aby se měl v budoucnu lépe. Záleží to ovšem na tom, jakým radám a od koho při práci se svými financemi naslouchá. Certifikát €FA™ je pro mě zárukou dlouhodobé péče a správných rad.“

PhDr. Petra Novotná, €FA

Kancelář:
Nové sady 2, 6. patro
60200 Brno
+ 420 724 528 479
€FPA CZ/2011/€FA™ - 010
„Osobní vzdělávání vidím jako povinnost vzhledem ke všem svým klientům. Obor financí je totiž tak složitý, že bez neustálého získávání a prohlubování vědomostí a zkušeností v něm nelze zodpovědně fungovat.“

Ing. Štěpán Novotný, €FA

Kancelář:
Pekařská 397/3, 3. patro
602 00 Brno
+420 608 366 647
€FPA CZ/2013/€FA™ - 106
„Finančním poradcem v ČR dnes může být prakticky každý a také podle toho tento trh vypadá. Věřím, že i díky certifikátu €FA se dostáváme do nové etapy profesionalizace trhu a zodpovědní klienti se čím dál častěji budou obracet na erudované profesionály, než na kamaráda či příbuzného, kteří si v obleku na profesionála pouze hrají.“

Libor Obůrka, €FA

Kancelář:
Klientské centrum Znojmo
Pražská 1539/7
669 02 Znojmo
+ 420 724 689 317
€FPA CZ/2011/€FA™ - 026
„Na trhu se pohybuje mnoho „tzv. poradců“, kteří se „utvořili“ z jednoho semináře či si vytiskli pozici finanční poradce na vizitku. Firma Partners se rozhodla udělat ze vzdělání svých poradců konkurenční výhodu, což dokazuje spoluprací na vzdělávání s evropskou asociací vzdělávání profesionálních finančních plánovačů €FPA a již prvními držiteli prestižního certifikátu €FA™ v jejích řadách.“

Ing. Luděk Švarc, €FA

Kancelář:
Nové sady 2, 5. patro
602 00 Brno
+ 420 725 662 404
€FPA CZ/2011/€FA™ - 015
„Aby se vaše životní plány a touhy splnily, potřebujete vědět, jak úspěšně zacházet s penězi. Jsem držitelem certifikátu Evropský finanční poradce (€FA™) a mám 4 roky praxe v oboru. Využijte mých znalostí a zkušeností k vašemu prospěchu.“

Ing. Bc. Václav Tomaštík, €FA

Kancelář:
Kopečná 20
602 00 Brno
+420 724 710 774
€FPA CZ/2013/€FA™ - 119
„Když se chce, všechno jde. Vždy se dá najít ta správná cesta. Kdo ví proč, zvládne vše.“

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.