Aktivity

Partners si uvědomují svou zodpovědnost vůči veřejnosti a podporují řadu charitativních aktivit i darů. Podporují jednotlivce i organizace, zejména léčebné metody a rehabilitační pobyty. V rámci aktivit spolupracují také s vysokými školami po celé ČR pod projektem Umím si poradit.

motol2014

Charitativní projekty Partners

Společnost Partners podporuje prostřednictvím finančních darů zdravotně či jinak znevýhodněné osoby a organizace a pomáhá jim v zařazení do společnosti. Příjemce finančního daru může navrhnout kterýkoliv spolupracovník/finanční poradce Partners na základě interní výzvy k podávání žádostí, a podpořit tak jakoukoliv osobu ze svého okolí či ze své komunity. Příjemcem daru tedy nemusí být klientem Partners. Dary jsou poskytovány přímo z prostředků společnosti Partners, za spoluúčasti jednotlivých poradců, kteří poskytnutí daru navrhli.

První podpora jednotlivců či financování dobročinných projektů prostřednictvím Partners proběhlo v roce 2010. V letech 2010 až 2015 byly profinancovány projekty za více než 5 milionů korun a společnost Partners v poskytování charitativních grantů bude pokračovat i nadále.

V rámci svého programu charitativních grantů společnosti Partners byly finančně podpořeny zejména léčebné metody, rehabilitační pobyty (například Klim-therapy, která není hrazena ze strany zdravotních pojišťoven). U žádostí týkajících se pomáhajících organizací byl důraz kladen na počet lidí, pro které bude mít příspěvek pozitivní vliv. Podpořené žádosti jsou zpravidla financovány na 100 %, z tohoto důvodu není možné vyhovět všem žadatelům.

Je nám líto, pokud jsme nevyhověli právě vám. Přesto „neklesejte na mysli, příště zkuste žádat znovu!“

Více informací o tom, koho podporujeme, k jakému účelu, co hodnotíme při schvalování žádostí a podobně, se dozvíte u našich spolupracovníků.

 

Často kladené dotazy:

Musím se stát klientem, abych mohl žádat o grant?

Nikoliv. Avšak je nezbytné komunikovat s jedním z poradců/manažerů Partners, který se finančně spolupodílí na podpoře pro příjemce.

Neznám žádného poradce

Zavolejte na centrálu Partners. Kolegyně vám doporučí, na které kolegy se můžete obrátit v místě vašeho působiště.

 

Mezi organizacemi, které jsme v uplynulých letech podpořili, můžeme jmenovat například Fakultní nemocnici v Motole, Nadační fond Krtek – dětskou onkologii, Asociaci TRIGON pro osoby s handicapem, Středisko vodicích psů SVVP, Dětské centrum Jilemnice, Banku pupečníkové krve, Občanské sdružení Logo nebo Nadační fond Šťastný úsměv.

Spolupráce s vysokými školami po celé ČR

Partners podporují a rozvíjejí spolupráci s vysokými školami po celé ČR v rámci projektu Umím si poradit. Zaměřují se především na školy věnující se oboru financí a ekonomii. Spolupráce se týká hlavně přednášek odborníků z Partners na univerzitách, konzultací bakalářských a diplomových prací nebo možnosti odborných stáží. Více o projektu najdete zde.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku